Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen

Ervaringsdeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel (EDNAH).png

Onlangs ging de Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag Groningen van start.
In een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag werken professionals uit het sociaal domein, zorgdomein en veiligheidsdomein samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten.

Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen

De kenniswerkplaats onbegrepen gedrag regio Groningen is een plek waarin we kennisdeling en samenwerking stimuleren in situaties rondom onbegrepen gedrag. Hierbij verbinden we ervaringskennis, professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis en ontwikkelen we nieuwe, praktische informatieproducten. In de praktijk zal dit gebeuren aan de hand van drie themalijnen: samenleven in de wijk; samenwerken formeel & informeel netwerk en versterken en leren van herstelinitiatieven.

De regionale kenniswerkplaatsen zijn partners voor praktijkorganisaties die te maken hebben met mensen met onbegrepen gedrag. Daarnaast worden kennis en resultaten via opleidingen aan  professionals doorgegeven. We streven naar een landelijk dekkend netwerk van kenniswerkplaatsen om zo de ambities van het ZonMw Actieprogramma Grip op Onbegrip te kunnen waarmaken: doorontwikkeling van bestaande netwerken en samen blijven leren en verbeteren.

Fysieke ontmoetingen vinden plaats in het Trefpunt, het Wijkbedrijf Selwerd. De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Regio Groningen loopt van 2024 tot 2028 en financiering vindt plaats via een subsidie van ZonMw.  Eerder ging de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Drenthe van start.

 Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Drenthe 

De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag regio Groningen sluit aan bij ontwikkelingen in de maatschappij. De volgende organisaties werken samen in deze leergemeenschap: Coöperatie InBegrepen, Gemeente Groningen, Gemeente Westerkwartier, UMCG/Rob Giel Onderzoekscentrum, Hanzehogeschool Groningen, Lentis, Menzis, BuurtzorgT, Groninger Huis, Wold en Waard, Zorgadvies Groningen, GDD Groningen en VNN. 

Wil je meer weten over de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag? Neem dan contact op met programmamanager Heleen van Os: [email protected]