Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Drenthe

Netwerkbijeenkomst Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag 20 juni 2024 - 1.jpg

De Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag heeft als doel het stimuleren van kennisdeling en samenwerking in situaties rondom onbegrepen gedrag. Vanuit co-creatie werken we aan vragen vanuit de praktijk, in een trefpunt waar we elkaar fysiek kunnen ontmoeten.

In de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Drenthe werken we vanuit drie thema's: 

  • Versterken en leren van herstelinitiatieven
  • Samenwerken in het formele en informele netwerk
  • Samenleven in de wijk

Bestaande kennis en expertisenetwerken verbinden we met elkaar. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe, praktische informatieproducten. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren in situaties van onbegrepen gedrag. Voor mensen die met elkaar wonen, werken of leren. 

Wat is onbegrepen gedrag?

Voorlopig hanteren we de volgende werkdefinitie:
Onbegrepen gedrag is zorgwekkend en heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de persoon zelf en/of diens omgeving. De omgeving weet niet goed hoe ze hier mee om moet gaan. Het onbegrepen gedrag kan diverse oorzaken hebben, zoals psychische kwetsbaarheid, verslaving of dementie. 

Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag: wat doen we? 

Binnen onze fysieke kenniswerkplaats werken professionals uit verschillende domeinen samen op thema's rondom onbegrepen gedrag. We wisselen kennis en ervaringen uit over een gezamenlijk vraagstuk en werken samen aan oplossingen in de praktijk.

De kenniswerkplaats draagt bij aan preventie binnen de persoonsgerichte aanpak van onbegrepen gedrag. Bovendien dragen we bij aan een samenleving waarin mensen met onbegrepen gedrag meedoen en 'er mogen zijn’. Met deze regionale kenniswerkplaats bouwen we aan een kennisinfrastructuur. We delen de opgedane kennis zowel regionaal als landelijk. Mede dankzij de de subsidie van ZonMw is het mogelijk geworden om deze werkplaats op te zetten. 

ZonMW Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag

VNG Actieleren en actieonderzoek als motor voor kennisdeling en samenwerking

Onze mensen