Dr. Eric Blaauw

Eric Blaauw is sinds 1 maart 2016 verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen als lector Verslavingskunde en Forensische Zorg. Hij doet onder andere onderzoek naar stalking, psychopathie, psychopathologie van gedetineerden, suïcides in detentie en de forensische verslavingszorg.

Daarnaast is Blaauw senior onderzoeker bij Verslavingszorg Noord Nederland en geeft hij les aan het RINO Utrecht en Rotterdam aan psychologen in opleiding op het gebied van psychodiagnostiek en forensische psychologie. Verder is Blaauw als pro-justitiarapporteur opgenomen in het Nederlands register Gerechtelijk Deskundigen en geeft hij diagnostieksupervisie aan PIOG en GZ-psychologen.

erik blaauw

Het lectoraat Verslavingskunde en Forensische Zorg wordt mede gefincancierd door Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en Toegepaste Psychologie, Social Work en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool.

Het lectoraat richt zich vooral op de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de omgeving voor mensen met een verslaving, complexe problematiek en mensen die met politie en justitie te maken hebben. Studenten en medewerkers zijn welkom om hierbij aan te sluiten via bijvoorbeeld scriptie-onderzoek.

Eric Blaauw

Publicaties