Zorg en veiligheid

cover foto recht en multiproblem.jpg

Om nu en in de toekomst onderzoeks- en innovatieprojecten binnen het forensisch domein een continue plek te kunnen bieden, is het Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg in samenwerking met het Instituut voor Rechtenstudies in 2021 gestart met een multidisciplinaire innovatiewerkplaats: Zorg en Veiligheid.

Onderzoeken

De diverse projecten worden gecoördineerd vanuit de Innovatiewerkplaats Zorg en Veiligheid. Dit is een (fysieke) ruimte binnen de Hanzehogeschool waar studenten van verschillende opleidingen, onderzoekers, docenten, professionals en indien mogelijk de doelgroep bijeenkomen om samen vorm te geven aan de onderzoeken en diverse praktijkgerichte ontwikkelingen.

Het lectoraat werkt in deze IWP langdurig samen met verschillende schools van de Hanzehogeschool en met verschillende partners uit het relevante werkveld.

Onderzoeken IWP Zorg en Veiligheid

Onze mensen