cover foto recht en multiproblem.jpg

Zorg en Veiligheid

Om nu en in de toekomst onderzoeks- en innovatieprojecten binnen het forensisch domein een continue plek te kunnen bieden, is het Lectoraat Verslavingskunde & Forensische Zorg in samenwerking met het Instituut voor Rechtenstudies in 2021 gestart met een multidisciplinaire innovatiewerkplaats: de IWP Zorg en Veiligheid (voorheen Forensische Multiproblematiek). Het Lectoraat werkt hierin langdurig samen met verschillende schools van de Hanzehogeschool en met verschillende partners uit het relevante werkveld.

Onderzoeken

De diverse projecten worden gecoördineerd vanuit de Innovatiewerkplaats Zorg en Veiligheid. Dit is een (fysieke) ruimte binnen de Hanzehogeschool waar studenten van verschillende opleidingen, onderzoekers, docenten, professionals en indien mogelijk de doelgroep bijeenkomen om samen vorm te geven aan de onderzoeken en diverse praktijkgerichte ontwikkelingen.

Onderzoeken

Innovatiewerkplaats Zorg en Veiligheid