Vermissingen, burgeropsporing en internationale kinderontvoering

onze lectoren.jpg

De laatste jaren valt op dat burgers een steeds actievere rol spelen op het gebied van sociale veiligheid. Dit sluit aan bij de constatering dat burgers zich steeds meer inzetten om actief bij te dragen aan het terugvinden van een vermist persoon.

Dit gebeurt zowel in georganiseerd verband als op individuele basis. Burgers zoeken in sommige gevallen bijvoorbeeld op eigen initiatief naar hun vermiste dierbare. Om burgers beter te ondersteunen bij deze zoektocht heeft de politie een website ontwikkeld, Samen Zoeken. Hier staat advies en informatie over wat je zelf kunt doen bij een vermissing en hoe je gecoördineerd in groepsverband kunt zoeken. De website is in 2023 gelanceerd en zal nog verder worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er de laatste jaren diverse burgerzoekteams ontstaan. De politie werkt onder meer samen met het Veteranen Search Team, Coördinatie Platform Vermissing en het Rode Kruis.

Website Samen Zoeken

De Innovatiewerkplaats (IWP) Zorg & Veiligheid ondersteunt het Landelijk Expertisecentrum Persoonsvermissing, onderdeel van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) van de Politie, door mee te werken aan diverse ‘kleinere’ werkzaamheden uitgevoerd in het kader van burgeropsporing en burgerparticipatie.

In oktober vond er een grote zoekoefening plaats op Urk waar diverse politiediensten en burgerzoekteams samenwerkten aan een vermissingscasus. Ongeveer dertig studenten en twee docenten reisden vanaf de Hanzehogeschool naar Urk om de oefening te filmen. Het filmpje hierover is getoond op het internationale congres van het Police Expert Netwerk on Missing Persons (PEN-MP) dat begin december 2023 plaatsvond. Op het congres waren ongeveer 200 mensen aanwezig uit zo'n 30 landen. Het doel was om kennis en expertise met betrekking tot het zoeken naar vermiste personen met elkaar te delen. Docent-onderzoeker Roy Krijger heeft op dit congres een presentatie gegeven over burger- en politieparticipatie én over de mogelijkheden voor onderzoek en de samenwerking met de IWP daarin. In het kader van dit internationale netwerk wordt momenteel met de politie gekeken naar het opzetten van een onderzoekslijn op het gebied van internationaal kinderontvoering en -vermissing. Het doel is om uiteindelijk een Europese gids te ontwikkelen voor politionele inzet in de opsporing van internationaal vermiste kinderen en/of kinderontvoering. Hierin staan per land de werkwijze en juridische kaders beschreven en wordt inzicht geboden in de mogelijke opsporingsmethoden en hoe deze ingezet kunnen worden.

Verder wordt er in samenwerking met het Rode Kruis gewerkt aan de ontwikkeling van een E-Learning. Dit in het kader van de samenwerking tussen de politie en Ready2Help ZOEKteams van het Rode Kruis. ZOEKteams is een onderdeel van het Rode Kruis waarvoor burgers zich aan kunnen melden. De politie kan een beroep op hen doen als er bij een vermissing snel ‘extra ogen’ nodig zijn om taakgericht locaties te checken. De E-Learning kan worden gezien als een spoedcursus waarin burgers leren wat ze wel en ook vooral niet mogen doen bij het zoeken naar vermiste personen. Het is een voorwaarde om wel of niet ingezet te kunnen worden. Studenten ontwikkelen hier divers beeldmateriaal voor, zoals filmpjes en animaties.

Onze mensen