Podcast Gezinsbenadering

  • Nieuws
Gezinsbenadering - beeld.jpg

In de podcastreeks Gezinsbenadering spreken Hanzestudenten Levi Vos en Isa Sikma met verschillende mensen die betrokken zijn bij Gezinsbenadering in het gevangeniswezen in Noord-Nederland. Ze spreken onderzoekers, gezinsfunctionarissen, gedetineerden, familieleden en meer.

Er zijn dagelijks duizenden kinderen in Nederland met een ouder in detentie. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn: deze kinderen hebben een vergrote kans op gedragsproblematiek; er kan intergenerationele doorgave zijn van crimineel gedrag & detentie; er kan emotionele schade ontstaan en verminderde schoolprestaties.

Gevangenissen kunnen veel doen om deze kinderen te ondersteunen. Dit gebeurt via Gezinsbenadering, een inrichtingsbrede en -overstijgende aanpak om gezinnen met een ouder in detentie  te ondersteunen. 

Meer weten? In onze podcast komen allerlei partijen aan het woord over de dagelijkse praktijk in de gevangenis, vaders in detentie en de relatie met hun gezin.

Podcast Gezinsbenadering