Omgevingskunst ervaren in Land Art Flevoland

  • Nieuws
Land Art Flevoland door Kinga Musiatowicz.jpg

Daniela Mullai doceerde de OffCourse ‘Environmental Art: Development and Prospective’ aan Academie Minerva. In juni reisde ze samen met haar studenten af naar diverse locaties die deel uitmaken van Land Art Flevoland.

Deze cursus werd aangeboden door het lectoraat Art & Sustainability. Land art (landschapskunst) is een kunstvorm en -stroming die inspeelt op landschapskenmerken; er wordt op zo’n manier gewerkt met het landschap dat er een nieuwe beleving ontstaat van de ruimte.

Hieronder enkele indrukken van deelnemende studenten:

Carlijne Mulder, over De Groene Kathedraal van Marinus Boezem: “Om hier te zijn, op een dag waarop het gras zo groen is en zo hoog staat dat we tot aan onze knieën nat worden, is om te zien hoe de natuur aan de haal gaat met een kunstwerk dat precies daarvoor bedoeld is. Boezem geeft ons een fysieke ruimte om tot onszelf te komen op een terrein dat ooit niemandsland was. De open ruimten die hij heeft gecreëerd vond ik indrukwekkend en inspirerend.”

Rowiet Kerver, over het kunstwerk “Riff PD#18245 van Bob Gramsma: “Het is een soort uit de hand gelopen pottenbak-project. De kunstenaar gaat een speelse samenwerking met de natuur aan, waarbij de uitkomst niet volledig te plannen valt. Ik vind het prachtig hoe het nog altijd blijft veranderen, omdat er restanten van de klei langzaam van het cement afvallen, en er allerlei soorten leven – vogels, vleermuizen en insecten – binnenin het kunstwerk bestaan.”

De OffCourse had tot doel studenten in staat te stellen deze vorm van omgevingskunst van nabij te ervaren en te begrijpen, in de verwachting dat daardoor ook meer oog zouden krijgen voor de achterliggende waarden en intenties.

Flevoland, de enige volledig met mensenhanden in het leven geroepen provincie van Nederland, biedt een perfect landschap om het fragiele evenwicht tussen natuurlijk en kunstmatig, behoud en innovatie, geschiedenis en nieuwe identiteiten, te verkennen.


Ieder jaar bieden de lectoraten Art & Sustainability en Image in Context van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving cursussen (zogeheten OffCourses) aan met thema’s die raakvlakken hebben met hun onderzoeksprogramma’s.

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Kunst en Cultuur