Art&Sustainability_headerbeeld

Art & Sustainability

Oncontroleerbare bosbranden, biodiversiteitsverlies, het eroderen van vruchtbare landbouwgrond – het zijn een paar zichtbare, onderling gerelateerde verschijnselen. Ze confronteren ons met een meervoudige ecologische crisis. Het lectoraat Art & Sustainability onderzoekt hoe de transitie naar een duurzame samenleving vorm kan krijgen als je daar het domein van kunst actief bij betrekt. In het denken over duurzaamheid staan de pijlers economie, ecologie en samenleving vaak centraal. Wat daarin ontbreekt, is aandacht voor de innerlijke en culturele dimensies van duurzaamheid. Het vraagt van ons het vermogen om te kunnen gaan met verandering, met onzekerheid, met tegenstrijdigheden en met andersdenkenden die op ons pad komen. Kunst kan daarbij een ander denkraam bieden; het is een van de antennes die de mens heeft om te voelen wat er in de wereld gaande is, en daar vervolgens op een verrassende en passende manier op te reageren.

Het lectoraat is gelieerd aan Academie Minerva en maakt deel uit van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.

Contact

  • Academie_Minerva_praediniussingel_groningen_locatie.jpg

    Academie Minerva (locatie Praediniussingel)