Linde Ex, MA

Linde Ex is beeldend kunstenaar, artistiek onderzoeker en docent. Ze werkt als artistieke PhD kandidaat aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Ze is ook docent aan de Master Kunsteducatie (Hanze, Academie Minerva) en ontwikkelt een nieuwe masteropleiding over materialen en archivering aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. Daarnaast is ze onderzoeker bij het lectoraat Art & Sustainabiliy van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.  

Linde Ex.jpg

Linde voelt zich aangetrokken tot onderwerpen die fluisteren en murmelen. Entiteiten zoals vliegende insecten, kwelders, turf en borstelwormen. Entiteiten die makkelijk door mensen genegeerd worden of een ingetogen schoonheid hebben.

Haar artistiek onderzoek bestaat uit pogingen om zich tot deze anderen te verhouden en te verbinden. Dit resulteert in een verscheidenheid aan samenwerkingen (met natuurwetenschappers, boeren, waarzeggers, dansers, insecten, etc.) en uitkomsten. Linde maakt installaties, tekeningen, boeken en video's. 

In haar artistieke PhD ontwikkelt Linde uitgesproken artistieke manieren om het onderzoek te plaatsen in bredere ecologische processen en uitdagingen. 

Contact

Publicaties