Taalexpert

  • Onderzoeksproject
coverfoto taalexpert.jpeg

Taalexpert is vanaf de lancering in 2009 een begrip geworden bij professionals die werken aan taalontwikkeling bij kinderen. Het digitale platform Taalexpert is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen in nauwe samenwerking met een onderstaande partners en een grote groep eerstelijns professionals.

Signalering/Screening

Het vroegtijdig signaleren van problemen in de taalontwikkeling draagt bij aan kansengelijkheid en participatie. Voorheen trof u hier de database met signalerings/screeningsinstrumenten aan. Dit deel is nog onder constructie. We hopen u zo snel mogelijk weer van dienst te kunnen zijn.
Kort instrument (ELS) voor signaleren van één tot zes jarigen

 

 

foto screeningsinstumenten.jpg

Diagnostiek

Voor het vinden van een passend diagnostiekinstrument, is de leeftijd van de cliënt van belang. Voorheen trof u hier de doorzoekbare database met diagnostiekinstrumenten aan. Dit deel is nog onder constructie. We hopen u zo snel mogelijk weer van dienst te kunnen zijn.

foto testmateriaal.JPG

DigiTaal

In het project DigiTaal is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van tabletgames in taaltherapie bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Het project heeft diverse producten opgeleverd voor de praktijk:

  • de Beoordelingslijst Tabletgames;
  • de Handreiking Samen Gamen
  • de interventiestudie (RCT) naar de effectiviteit van tabletgames vergeleken met traditioneel materiaal. Peuters met TOS blijken evenveel nieuwe woorden te leren in beide condities. Deze open access publicatie vindt u hier.


Het project DigiTaal van Hogeschool Utrecht, Lectoraat logopedie – Participatie door Communicatie, is gerealiseerd met een subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO. De consortiumpartners in dit project waren Hanzehogeschool Groningen, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, NSDSK, Pento en NVLF. 

ZINnig

Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen

Het SIA RAAK-mkb project ZINnig richt zich op kinderen met TOS van 7 tot 10 jaar met grammaticale problemen. Voor deze doelgroep bestaan nog weinig therapiematerialen en -programma's. Logopedisten melden handelingsverlegenheid bij het werken met deze doelgroep. Zij hebben behoefte aan meer kennis over de grammaticale ontwikkeling bij TOS, tools voor slimmer en sneller uitvoeren van spontane taalanalyses, behandeldoelen eenvoudig kunnen selecteren en evalueren, en meer effectieve behandelprogramma's voor kinderen van 7-10 jaar, met digitale ondersteuning voor transfer (apps).

De opbrengsten van ZINnig zijn:

  • meer kennis over grammaticale mijlpalen in die leeftijd;
  • best-practices en digitale ondersteuning bij spontane taalanalyses; 
  • een nieuw therapieprogramma voor kinderen met TOS 7-10 jaar.

De producten vindt u op de projectsite.

Partners Taalexpert

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Taal en Communicatie