Meer weten over Lectoraat Leren in de leergemeenschap

​​Het lectoraat Leren in de Leergemeenschap sluit aan bij de ambitie van de Hanze Hogeschool om zich te ontwikkelen tot een Engaged University. Een leergemeenschap is een prominente verschijningsvorm van Engaged Learning en neemt daarom in een Engaged University een belangrijke plaats in.

De HG is een landelijke koploper met betrekking tot leergemeenschappen, in het bijzonder in de vorm van InnovatieWerkPlaatsen (IWP's). IWP's zijn professionele leergemeenschappen waarin studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld (onderzoekende professionals) van en met elkaar leren. Door samen te leren ontwikkelen zij nieuwe en betekenisvolle inzichten en innovaties in het werkveld en maatschappij zowel in de regio als (inter)nationaal. 

Het doel van het lectoraat is het identificeren, verklaren en inzichtelijk maken van het leren van alle betrokkenen in de leergemeenschap waardoor alle leergemeenschappen, binnen en buiten de Hanze Hogeschool, hun voordeel kunnen doen. Nieuwe inzichten en concrete handvatten en instrumenten worden ontwikkeld op basis van gedegen onderzoek. Het lectoraat streeft er naar om onderwijsinnovaties in leergemeenschappen met onderzoek te onderbouwen en te versterken. Het leren van alle betrokkenen in de leergemeenschap staat centraal. Het lectoraat stelt zich als doel om verschillende betrokkenen/stakeholders binnen en buiten de HG met elkaar te verbinden door samen op te trekken, samen kennis op te doen, kennis uit te wisselen en op te bouwen. Kortom, door collectief te leren.

Door de dialoog met verschillende betrokkenen en daarnaast gebruik te maken van systematische kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden ondersteunt het lectoraat de versterking van de verbinding onderzoek en onderwijsinnovatie. De onderzoekende dialoog is de basis voor onderzoek waardoor de zienswijzen, en (leer)ervaringen van alle partners in een leergemeenschap aan de orde komen. Het lectoraat neemt het initiatief tot dialogen en inventariseert de gezamenlijke praktijkvragen en behoeften van docent-onderzoekers, werkveldprofessionals, studenten en staven. Op deze manier werkt het lectoraat vanuit het 'user-perspective' en brengt de huidige en gewenste situatie in beeld. Op basis van de bevindingen worden interventies, nodig om een brug te slaan tussen huidige en gewenste situatie, toegepast, getoetst en geëvalueerd. 

Het lectoraat onderzoekt samen met vertegenwoordigers van de HG leergemeenschappen, docent-onderzoekers en adviseur-onderzoekers van (OenO en HR), en zoekt verbinding met andere lectoraten, kenniscentra en leerstoelen binnen en buiten de HG. Docent-onderzoekers, betrokken bij het lectoraat, leveren een bijdrage aan het evidence-informed en research-informed toepassen van de inzichten in het onderwijs en delen deze nieuwe inzichten en instrumenten met collega's. Op deze manier ondersteunt het lectoraat, door middel van een collectief leerproces, het optimaliseren van de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de leergemeenschappen. 

  • Het lectoraat Leren in de Leergemeenschap richt zich op drie aan elkaar gerelateerde onderzoekslijnen:
  • Het trialogisch proces in een veilige en krachtige leeromgeving:
  • Hoe werkt het trialogisch leerproces tussen studenten, docent-onderzoekers, werkveldpartners en welke randvoorwaarden/interventies zijn nodig om trialogisch leren te bevorderen en te optimaliseren. 
  • Leerprocessen en leeropbrengsten leergemeenschappen:
  • Wat zijn waardevolle leeropbrengsten en leerprocessen voor de onderzoekende professionals (student, docent, werkveldpartners) in een leergemeenschap. 
  • De rol van de docent in de leergemeenschap: bewegen door collectief leren.
  • Welke factoren bevorderen en optimaliseren collectief leren van docenten en in hoeverre ondersteunt collectief leren docenten zich te bewegen naar de rol van facilitator in de leergemeenschap.