Onderzoek & onderwijs

Docent Willem Vos coacht studenten 2022.jpg

Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken richt zich op vijf aan elkaar gerelateerde onderzoekslijnen en op de doelgroepen studenten, docenten, professionals en managers.

  • In hoeverre kunnen de condities van wederkerigheidsgedrag worden geoptimaliseerd in innovatieve, multidisciplinaire leernetwerken van kennisinstellingen, arbeidsorganisaties, het bedrijfsleven en overheden?
  • Welke kennis, houding en vaardigheden bevorderen wederkerigheidsgedrag bij leden van multidisciplinaire leernetwerken
  • In hoeverre worden de doelen van de leernetwerken behaald: wat waren de doelen van het leernetwerk, in welke mate zijn die gehaald en waar blijkt dat uit volgens die leernetwerken zelf?
  • Op welke manier kan wederkerigheidsgedrag in leernetwerken geoptimaliseerd worden, zodanig dat de innovatiekracht van die leernetwerken wordt geoptimaliseerd en verduurzaamd?
  • Hoe kunnen innovatieve en multidisciplinaire leernetwerken van kennisinstellingen, arbeidsorganisaties, het bedrijfsleven en overheden duurzaam worden georganiseerd? (Eigentijdse organisatie – en businessmodellen).
  • Het lectoraat streeft naar twee typen kennis: wetenschappelijk en breed transfereerbaar inzicht in de succesfactoren en principes met concrete handvatten en inzichten "op maat", inclusief aanwijzingen wat een leernetwerk concreet kan verbeteren. 

Duurzamere innovatiekracht

Dit lectoraat leidt, omdat de wederkerigheidsrelaties en mechanismen dankzij dit lectoraat beter worden geborgd, tot netwerken met een grotere en vooral duurzamere innovatiekracht. Bovendien leidt het tot netwerken waarin de verschillende partijen, met hun uiteenlopende perspectieven en expertises, in sterkere mate complementair samenwerken op basis van gezamenlijke doelen. Het samenwerkingsgedrag in deze netwerken zal steviger zijn geborgd, evenals de organisatorische  randvoorwaarden: de netwerken zijn daardoor beter toegerust op het in samenwerking borgen en bevorderen van de impact van de onderzoeksresultaten op beroepspraktijk en maatschappij.

Toepasbare kennisproducten

Het onderzoek van dit lectoraat zal leiden tot concrete handvatten, instrumenten, richtlijnen en inzichten, die helpen om leernetwerken in verschillende contexten succesvol te organiseren, om te coachen op wederkerigheidsgedrag van de leden en om netwerkcompetenties te identificeren en te ontwikkelen. Het lectoraat richt zich dus sterk op concrete interventies en toepasbare kennisproducten die de onderwijspraktijk verbeteren. De samenwerking binnen deze leernetwerken zal sterk verbeteren, omdat de wederkerigheid tussen de partners uit onderwijs onderzoek en beroepspraktijk wordt geoptimaliseerd.

Hierdoor zullen leernetwerken bijdragen aan professionele leergemeenschappen van kennisinstituten, arbeidsorganisaties en overheden en tot verbeterde kwaliteit en kwantiteit van innovaties leiden. Dit bijzondere lectoraat heeft daarmee een generiek: Hanzehogeschool-breed, NetwerkZON belang en regio-brede scope (Noord-Nederland).