Medewerkers overleggen bij laptop 2023.jpg

Wederkerigheid in leernetwerken

Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken is een lectoraat in samenwerking met NetwerkZON en is verbonden aan het Centrum voor Talent en Leren. Dit lectoraat beoogt een bijdrage te leveren aan duurzame functionerende leernetwerken, door wederkerige samenwerking tussen bedrijven, instellingen, onderzoekers en onderwijsinstellingen te bevorderen.

Functioneren in een wederkerige samenwerking vraagt om anders samenwerken, leren en doelen halen dan we gewend zijn in klassieke organisaties. Het gaat ook om het creëren van samenwerkend gedrag waarbij men even geïnteresseerd is in het succes van de anderen als in het eigen succes vanwege hun gezamenlijke doel.Het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken richt zich op vijf aan elkaar gerelateerde onderzoekslijnen en op de doelgroepen studenten, docenten, professionals en managers:

 • In hoeverre kunnen de condities van wederkerigheidsgedrag worden geoptimaliseerd in innovatieve, multidisciplinaire leernetwerken van kennisinstellingen, arbeidsorganisaties, het bedrijfsleven en overheden?
 • Welke kennis, houding en vaardigheden bevorderen wederkerigheidsgedrag bij leden van multidisciplinaire leernetwerken?
 • In hoeverre worden de doelen van de leernetwerken behaald?
 • Op welke manier kan wederkerigheidsgedrag in leernetwerken geoptimaliseerd worden, zodanig dat de innovatiekracht van die leernetwerken wordt geoptimaliseerd en verduurzaamd?
 • Hoe kunnen innovatieve en multidisciplinaire leernetwerken van kennisinstellingen, arbeidsorganisaties,  het bedrijfsleven en overheden duurzaam worden georganiseerd?

Algemeen

Meet the team

Sla over
 • Jelly Zuidersma

  Lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken

  HANZE220818_Jelly Zuidersma.jpg
 • Beitske van der Mark

  Onderzoeker

  HANZE221054_Beitske vd Mark.jpg
 • Elvira Cofetti

  Onderzoeker

  HANZE221054_Elvira Coffetti-2.jpg
 • Renee Oosterwijk

  Onderzoeker

  HANZE220818_Renee Oosterwijk.jpg
 • Yke Wijnker

  Onderzoeker

  HANZE220818_Yke Wijnker.jpg

Community en netwerk

​Lector Dr. Jelly Zuidersma geeft leiding aan een multidisciplinair team van onderzoekers. Zij zijn verbonden met:

 • Hanzehogeschool Groningen, studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en management
 • De leden van de netwerkorganisatie NetwerkZON: het unieke samenwerkingsverband voor zorg- en welzijnsopleidingen in Noord-Nederland,  studenten, docenten, professionals, staffunctionarissen en managers en bestuur
 • SCOOP, een onderzoeks- en trainingscentrum voor interdisciplinair onderzoek naar duurzame samenwerking als Key feature voor krachtige samenlevingen.
 • Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen, kennispartner voor mkb.