Onderwijs

Docent Janco Nolles legt uit 2022.jpg

Het lectoraat levert verschillende typen kennisproducten die ingezet kunnen worden bij gesprekken over leernetwerken in verschillende ontwikkelingsstadia (ontwerp, begin, tussentijds, doorstart, verduurzaming): 

  • Kennis, houding en vaardigheden die wederkerigheidsgedrag bij studenten, docenten en andere leden van het leernetwerk bevorderen
  • Richtlijnen voor het organiseren van de condities voor het bevorderen van wederkerigheidsgedrag in leernetwerken toepasbaar voor bovengenoemde doelgroepen in hun verschillende rollen.
  • Richtlijnen voor monitoren en bevorderen van wederkerigheidsgedrag in bestaande multidisciplinaire leernetwerken toepasbaar voor bovengenoemde doelgroepen.
  • Workshops voor inrichten, monitoren en bevorderen van wederkerigheidsgedrag in multidisciplinaire leernetwerken, in verschillende contexten en verschillende ontwikkelingsstadia van deze leernetwerken.
  • Monitoringsinstrumenten voor duurzame multidisciplinaire leernetwerken en sectoroverstijgende leernetwerken.
  • Organiseren van mini-symposia waar studenten hun onderzoeksresultaten presenteren aan hun opdrachtgevers (leernetwerken).