Project ZETH

  • Onderzoeksproject
Medewerkers overleggen bij laptop 2023.jpg

Het project ZETH (Zusammen Entwickeln – Technology and positive Health) is een project waarin 500 studenten actief zijn, 97 docenten, 20 werkgevers en 97 mantelzorgers. Er worden nieuwe onderwijsmaterialen en activiteiten geïmplementeerd in de bestaande generalistische zorgopleidingen en bij- en nascholingsactiviteiten. Dankzij integratie in bestaande curricula ontstaan geen problemen met erkenning en accreditatie.

Onderzoek