FACE-app ondersteunt bij het vormen van een visie op talentonderwijs

  • Onderzoeksproject
FACE app 2.0..png

De woorden ‘talent’ en ‘excelleren’ zijn geen neutrale woorden. We hebben ieder onze eigen beelden en ideeën bij het begrip excellentie. Om grip te krijgen op het begrip excellentie heeft het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving, na aanleiding van uitgebreid onderzoek een app genaamd FACE ontwikkeld die ondersteunend kan werken bij het vormen van een visie op het eigen talentonderwijs.

Tevens is er een artikel over het onderzoek verschenen. In samenwerking met het Hanze Honours College is een handleiding ontwikkeld met passende werkvormen om zo de FACE-app nog meer betekenis te geven. Ook organiseerden we een webinar over dit alles.