student diploma

Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving

Het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving is gericht op kennisontwikkeling die mensen kan helpen te komen tot uitmuntende prestaties en het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappij en wetenschap. Wij bevorderen door onderzoek en strategische agendasetting talentontwikkeling en honoursonderwijs in het hoger onderwijs, met oog voor maatschappelijke uitdagingen. Ons onderzoek resulteert in (inter)nationale wetenschappelijke en praktijkgerichte output.

Binnen het lectoraat zijn er vier onderzoekslijnen.

Onderwijsontmoetingen in betrokken gemeenschappen

Het onderzoek in deze lijn is gericht op het stimuleren van onderwijsontmoetingen in betrokken leeromgevingen, met aandacht voor inter- en transdisciplinariteit, de kracht van netwerken en ontmoetingen met passende honours- en talentdidactiek.  

Leerroutes voor talentontwikkeling

Deze onderzoekslijn betreft onderzoek naar de aansluiting vanuit havo, mbo en vwo op het hoger (honours) onderwijs, met specifiek aandacht voor het bevorderen van toegankelijkheid, het verminderen van ongelijkheid en sense of belonging als voorwaarde voor talentontwikkeling.  

Emancipatie en transformatie: door talentontwikkeling leren tot verantwoordelijkheid

Binnen deze onderzoeklijn staat centraal hoe onderwijs gericht op talentontwikkeling kan bijdragen aan hoe zowel studenten als beroepsbeoefenaars duurzaam, verbonden en democratisch met anderen kunnen functioneren.    

Innovaties in het (honours)onderwijs en inspringen op actualiteiten

Het lectoraat zet in op systematisch onderzoek ten behoeve van (honours)onderwijsontwikkeling die mogelijk gepaard gaat met onderwijsinnovaties die sterk zijn ingegeven door maatschappelijke opdrachten, zoals bijvoorbeeld de transitie naar een gezonde en actieve samenleving en onderwijs in context van de coronapandemie. 

Meet the team

Sla over