Samen sterker in het onderwijs: werkzame elementen voor binding en welzijn in het onderwijs

  • Onderzoeksproject
studentenwelzijn.jpg

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn er toenemende zorgen over het mentale welzijn van Nederlandse studenten. Ook de binding van studenten met hun medestudenten en docenten staat onder druk. Waarmee kunnen onderwijsprofessionals de binding en het welzijn van studneten verbeteren?

Het online onderwijs tijdens de pandemie bemoeilijkte gemeenschapsvorming en het ervaren van sociale binding. Deze onderdelen zijn juist cruciaal voor welzijn, studiesucces en zelfontplooiing.

Om sociale binding en welzijn onder studenten te verbeteren, heeft de overheid middels het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financiële middelen beschikbaar gesteld. In het mbo, op hogescholen en universiteiten zijn daarop in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid en aanpakken ontwikkeld om aan de slag te gaan met het versterken van binding en welzijn van studenten.

Met dit onderzoeksproject brengen we niet alleen in kaart welke aanpakken onderwijsinstellingen hebben ontwikkeld, maar met name welke elementen in die aanpakken de binding en het welzijn van studenten bevorderen.

Onderzoek