Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid in honoursonderwijs

  • Onderzoeksproject
persoonlijke groei honours.png

In 2021 is Honours 2.0 van start gegaan. Met Honours 2.0 heeft de Hanze een nieuwe stap gemaakt naar een Hanze-breed talentenprogramma waarin de schools samen met het Hanze Honours College (HHC) het curriculum vormgeven en verzorgen. Hoe heeft de eerste lichting het traject ervaren?

Bij Honours 2.0 volgen studenten honourslabs van 5 EC buiten hun reguliere onderwijsprogramma (extra-curriculair). Daarnaast volgen zij zowel verdiepend als kennisverbredend. Dit kan tijdens het tweede tot en met vierde jaar van hun studie, tot in totaal 30 EC.  Vooral in het tweede en derde jaar is hierbij veel ruimte voor schooloverstijgend werken en leren.

Dit studiejaar (2023/2024) ronden de eerste studenten die hun hele honourstraject binnen Honours 2.0 hebben doorlopen hun honoursprogramma af. Dit moment grijpen we aan om via een uitgebreide evaluatie meer inzicht te krijgen in hoe het nieuwe programma wordt beleefd door studenten.

Motivatie, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke onderdelen van Honours 2.0. Daarom voeren we als onderdeel van de evaluatie een kleinschalig onderzoek uit naar deze aspecten. Dit doen we door in te zoomen op de honours journey van studenten. De honours journey omvat alles wat studenten hebben meegemaakt in hun honoursprogramma en wat dit heeft opgeleverd voor hun persoonlijke ontwikkeling.

We gaan in dit onderzoek op zoek naar talentmomenten in deze reis. Talentmomenten zijn de momenten dat studenten aangesproken worden op hun talenten of hun talenten ontdekken.

Onderzoek