Toegankelijkheid van Hanze Honours

  • Onderzoeksproject
EU8A3881.jpg

Niet alle ouders van honoursstudenten hebben hoger onderwijs gevolgd. Honoursstudenten die als eerste in de familie gaan studeren zijn eerstegeneratiestudenten. Welke formele en informele obstakels spelen een rol bij hun keuze voor honours en tijdens het volgen van het honoursprogramma?

“Ik ben vast niet goed genoeg” 
“Honours is niet echt voor studenten zoals ik” 
“Waar ik vandaan kom doen ze geen honours”
“Ik voel me hier niet echt op mijn plek” 
 
Dit zijn enkele gedachten die laten zien dat honours minder toegankelijk is voor studenten uit een milieu waar studeren minder vanzelfsprekend is.

Dit onderzoek maakt deel uit van het NRO-gefinancierde programma "Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland," geleid door de HvA. Dit programma onderzoekt waarom studenten in Nederland, ondanks gelijke formele kansen, toch verschillende mogelijkheden hebben om succesvol te zijn in het hoger onderwijs.
 
Het programma brengt zowel formele als informele obstakels in kaart die verschillende studentengroepen tegenkomen tijdens hun studietraject. Daarnaast onderzoekt het de keuzes en strategieën die studenten gebruiken om deze obstakels te overwinnen.
 
Ons onderzoeksproject maakt deel uit van een landelijk consortium dat de toegankelijkheid van het hbo in Nederland onderzoekt. We willen bijdragen aan een beter begrip van hoe we het hoger onderwijs toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Toegankelijk hoger onderwijs voor, door en na de poort – een integraal perspectief op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland
 

Onderzoek