EduSTA draagt bij aan docent­ontwikkeling voor duurzaamheids­onderwijs

  • Onderzoeksproject
HH 6 juni 2013 36.jpg

EduSTA brengt vijf Europese universiteiten samen (Finland, Zweden, Nederland, Spanje, Tsjechië) in een Erasmus Teacher Academy. Het doel van dit lerende netwerk, dat loopt tot mei 2025, is om bij te dragen aan docentontwikkeling voor duurzaamheidsonderwijs.

Daartoe ontwerpen de partners 10 digitale microbadges die docenten uitdagen om aan de slag te gaan met duurzaamheidscompetenties in hun eigen praktijk. Ook kunnen de badges dienen ter erkenning van eerder verworven competenties. Binnen de Hanze vinden in 2024 verschillende pilots plaats om de badges en passende leerroutes te testen en door te ontwikkelen.

Wil je meer achtergrondinformatie over EduSTa neem dan contact op met Elles Kazemier via [email protected].