EduSTA draagt bij aan docent­ontwikkeling voor duurzaamheids­onderwijs

  • Onderzoeksproject
HH 6 juni 2013 36.jpg

EduSTA brengt vijf Europese universiteiten samen (Finland, Zweden, Nederland, Spanje, Tsjechië) in een Erasmus Teacher Academy. Het doel van dit lerende netwerk, dat loopt tot mei 2025, is om bij te dragen aan docentontwikkeling voor duurzaamheidsonderwijs.

Daartoe ontwerpen de partners 10 digitale microbadges die docenten uitdagen om aan de slag te gaan met duurzaamheidscompetenties in hun eigen praktijk. Ook kunnen de badges dienen ter erkenning van eerder verworven competenties. Binnen de Hanze vinden in 2024 verschillende pilots plaats om de badges en passende leerroutes te testen en door te ontwikkelen.

Wil je meer achtergrondinformatie over EduSTa neem dan contact op met Elles Kazemier via [email protected].

Microbadges

In het steeds veranderende onderwijslandschap is het integreren van duurzaamheid in leerplannen een kritische inspanning gebleken om duurzaamheidsonderwijs tot leven te brengen. De partners van het onderzoeksconsortium achter de Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA) werken hieraan door het ontwerpen en valideren van een open badgeconfiguratie voor elke leraar in Europa die zijn professionele competenties verder wil ontwikkelen om leren voor duurzaamheid te versterken.  

Gedurende 2023 werkten onderzoekers van de verschillende onderwijsinstellingen in dit project (Finland, Zweden, Nederland, Spanje en Tsjechië) samen in internationale teams om een badgeconstellatie te ontwikkelen die de competenties van een goed afgeronde duurzaamheidseducator vertegenwoordigt. Elk team richtte zich op een van de vier gebieden van de badgeconstellatie om duidelijk afgebakende en haalbare microbadges te ontwikkelen als kleine puzzelstukjes van een duurzaamheidseducator. 

Door het ontwikkelen van de microbadges ontwikkelden de teams ook hun eigen competenties en omarmden ze de complexiteit die verschillende talen, culturen, contexten en behoeften met zich meebrengen. Ben je benieuwd wat we hebben geleerd over duurzaamheidsonderwijs, onszelf als docenten en de uitdagingen om duurzaamheidsonderwijs tot leven te brengen? Bekijk dan hier de video's die we hebben opgenomen over het ontwikkelen van de EduSTA badgeconstellatie tijdens de meest recente consortiumbijeenkomst in Groningen.

1. Sustainability Literacy

2. Ecosystems Design

3. Reflexive Practice

4. Enabling Action

 

Sustainable Literacy

Ecosystems Design

Reflexive practice

Reflective practice.png

Enabling action

Badge Enabling Action.JPG