Over ons

Ondernemen

Na een goedbezocht symposium en installatie op 3 december 2019 is het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken van start gegaan. Zowel binnen de Hanzehogeschool als daarbuiten was er veel belangstelling voor ondersteunings en onderzoeksvragen aan het lectoraat.

De onderzoeksgroep van het lectoraat is gevormd met promovendi, senior onderzoekers van Hogescholen en Universiteiten en actieonderzoekers van NetwerkZON. Daarnaast is een tweede schil gevormd met docent-onderzoekers, professionals stakeholders, Bachelor en master studenten en een Practor. Er worden onderzoeksprojecten en aanvragen voorbereid met andere lectoraten binnen de Hanzehogeschool (Verpleegkundige Diagnostiek, Living Environment in Transition (LIT) en IWP Noorderruimte, Human Capital, kenniscentra CoeHA en andere.

Het lectoraat richt zich op de vijf onderzoekslijnen:

  1. Persoonlijke en organisatienetwerken en condities van netwerken,
  2. Kennis
  3. Houding en vaardigheden van netwerkleden en netwerkwaarden
  4. Netwerkspanningen
  5. Monitoren en evalueren van netwerken en governance van netwerken

Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Kennissessies Integraal adviseren en samenwerken in een netwerkorganisastie voor de vijf stafdiensten van de Hanzehogeschool Groningen
  • Masterclass Leernetwerken voor professional werkzaam in het aardbevingsgebied