Sprekers en musici ProMiMiC Groningen

​Hier volgt een overzicht van alle sprekers en musici tijdens het Symposium ProMiMiC in Groningen. Van alle sprekers en musici kunt u hier de biografie lezen.

Beste Sevindik

Beste Sevindik is onderzoeker bij het lectoraat Lifelong Learning in Music (nu: Music in Context) aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze studeerde viool aan de Hacettepe University Ankara State Conservatory in Turkije en voltooide haar master aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Als kamer- en orkestmusicus heeft ze opgetreden in Europa, Turkije en Japan. Naast haar werk op het podium treedt Beste regelmatig op in sociaal geëngageerde muziekprojecten, waarin zij werkt met patiënten en zorgpersoneel op chirurgische afdelingen en met dementerende ouderen en hun verzorgers in verzorgingshuizen en via online platforms als Zoom. In beide praktijken doet ze onderzoek.

Beste Sevindik.png

Hanneke van der Wal-Huisman

Hanneke van der Wal- Huisman is als verplegingswetenschapper en verpleegkundige werkzaam binnen de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG). Ze studeerde Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool te Groningen en is in diverse werkvelden werkzaam geweest. In 2010 heeft ze de masteropleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit van Utrecht afgerond en is ze werkzaam als verpleegkundig onderzoeker binnen de afdeling Chirurgie. Haar onderzoekgebied is gericht op het verbeteren van de zorg aan(oudere) chirurgische patiënten. Centraal thema hierin is waardevolle en passende zorg waar livemuziek in het ziekenhuis en het effect ervan voor zowel (oudere) chirurgische patiënten en zorgprofessionals onderdeel in is.

Hanneke is (bestuurs)lid van verschillende beroepsverenigingen waaronder de Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Dutch Science in Surgical Nursing group, Verpleging en Verzorging Nederland (V&VN), Sigma Theta Tau international-chapter Rho Chi en International Society of Geriatric Oncology (SIOG).

Hanneke van der Wal-Huisman.jpg

Jesse Faber

Jesse Faber (basklarinet) speelde als kind viool, maar mede dankzij het mooie, klarinetspelende meisje dat naast hem in de klas zat, veranderde hij prompt van richting. Gelukkig werd hij al snel een klarinetfanaat: hij won prijzen op het Prinses Christina Concours, en op 18-jarige leeftijd toerde hij al door Californië en trad hij op in New York. Een bijzonder opmerkelijk optreden was in de Carnegie Hall met het trio van jazzpianist Jon Batiste, tegenwoordig bekend als bandleider in The Late Show met Stephen Colbert. 
Jesse is lid van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (Het leukste ensemble op de Nederlandse podia) en het Nederlands Blazers Ensemble. 
Jesse neemt deel aan het 'Mimic' project, dat muziek naar chirurgische afdelingen in ziekenhuizen brengt. Ook werkt hij regelmatig met talrijke orkesten en ensembles waaronder Het Metropole Orkest, Ludwig ensemble, Het Asko ensemble, Het Radio Filharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouworkest, waarmee hij vaak op tournee is geweest. 
Jesse is een trotse inwoner van Amsterdam Bos en Lommer, houdt van New Orleans swing muziek, zijn grommende contrabasklarinet en is een onverbeterlijke Francofiel!

Jesse Faber.jpg

Johan van Wieren

Johan van Wieren werkt als hogeschooldocent bij de Academie voor Verpleegkunde van de Hanzehogeschool. Nadat hij de opleiding tot Verpleegkundige had afgerond, studeerde hij Health Promotion & Health Education aan de Universiteit van Maastricht. Na verschillende werkzaamheden als verpleegkundige in asielzoekerscentra en als beleidsmedeweker voor het lokale gezondheidsbeleid bij verschillende Noord-Nederlandse gemeenten, werkt hij sinds 2001 als docent bij de Academie voor Verpleegkunde. Op het gebied van onderwijsontwikkeling heeft hij zowel binnen de Hanzehogeschool, als in Nederland en in het buitenland ervaring opgedaan. Sinds 2013 werkt hij als hogeschooldocent met als aandachtsgebieden: Wijkverpleging, Ouderenzorg, Gezond & Preventie, Zorgtechnologie en Kunst.

Johan van Wieren.jpg

Karolien Dons

Dr. Karolien Dons is als senior onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Kunst & Samenleving waar zij momenteel het lectoraat Music in Context vormgeeft. Haar expertise bevindt zich op het gebied van innovatieve muziekpraktijken in sociale contexten. Thema's die terugkeren in Karolien's recente onderzoeksactiviteiten zijn o.a. participatieve kunstprocessen, de geëngageerde musicus en ethische aspecten, bijvoorbeeld rond inclusie en autonomie. Karolien was verbonden aan het lectoraat Lifelong Learning in Music waar zij als onderzoeker en projectleider een grote bijdrage leverde aan tal van onderzoeks- en innovatieprojecten, waaronder Meaningful Music in Healthcare (MiMiC) en Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC). Ze studeerde musicologie aan de Universiteit Gent en muziekpsychologie aan de University of Jyväskylä (Finland). In 2019 is Karolien gepromoveerd aan de Guildhall School of Music & Drama (Londen) met een etnografische studie naar co-creatief musiceren met kwetsbare ouderen.

Portretfoto van Karolien Dons

Katharina Polz

Katharina (1966), opgegroeid in Oost-Duitsland, heeft het verbindende karakter van muziek in haar eigen familie en vriendenkring mogen ervaren. Toen zij nog in Oost-Duitsland als verpleegkundige werkte, zongen de verpleegkundigen van het katholiek ziekenhuis te Potsdam in de avond voor het slapen gaan meestal een meerstemmig lied voor de patiënten. Ook werd er veel onderling gezongen en gemusiceerd. Zelf begon Katharina op 45jarige leeftijd met het spelen van een altviool.

In het UMCG op de afdeling chirurgie werkt Katharina al sinds 1992. Ook is zij betrokken als oncologieverpleegkundige bij de oncologieopleiding. Eigenlijk wilde zij psychotherapeute worden en volgde zij een aantal opleidingen en cursussen tot body mind language coach en trainer en NLP-coach en trainer. Deze maken op sommige momenten net een andere insteek mogelijk zodat de patiënt zijn eigen krachten en mogelijkheden kan ontdekken. Muziek is een taal waarvan menig patiënt tegen haar zei: ”Het gaat diep, het raakt mij of het raakt mijn ziel”. Er is meer dan alleen “ziek zijn”. Muziek verbindt mensen en ook de mens met zichzelf. Dat maakt het voor Katharina volstrekt logisch om mee te doen aan dit project.

Katharina Polz.jpeg

Klaaske de Jong-Reitsema

Klaaske de Jong-Reitsema studeerde 17 jaar geleden af aan de Hanzehogeschool te Groningen als HBO-verpleegkundige. Vervolgens kreeg zij een aanstelling als verpleegkundige op de afdeling chirurgische oncologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vlot na deze aanstelling heeft zij de opleiding tot oncologieverpleegkundige gevolgd en sindsdien is zij ook zelf actief in het geven van onderwijs binnen de opleiding oncologieverpleegkunde van het Wenckebach Instituut van het UMCG. Klaaske vindt in het contact met de patiënt en diens netwerk een holistische benadering erg belangrijk. Hierbij heeft zij aandacht voor de mens achter de ziekte. Muziek kan hierbij ook een belangrijke bijdrage leveren. Muziek kan een brug slaan tussen de fysieke, mentale en sociale elementen van een mens.

Klaaske de Jong-Reitsema.jpg

Maaike van der Linde

Maaike van der Linde is fluitist met een speciale plek in haar hart voor de basfluit. Als uitvoerend musicus is ze actief in het internationale ensemble Stargaze en bij stichting Mimic met wie ze in ziekenhuizen voor patiënten aan het bed speelt. Naast fluit spelen, zingt en componeert Maaike ook graag; ze bracht in 2021 haar debuutalbum Circadian uit. In 2020 richtte ze het koor Vox Sturnus op, een groep van 6 Amsterdamse vrouwelijke componisten en vocalisten/instrumentalisten die samen nieuwe muziek schrijven en elkaars composities uitvoeren. 
Maaike is als docent werkzaam aan de conservatoria van Utrecht (HKU) en in Groningen (PCC) waar ze het vak Muziek in de Zorg geeft. Samen met Geerte de Koe (viool) is Maaike artistiek leider van Art Root Collective, een stichting die muziekprojecten en workshops organiseert voor jonge muzikanten met een vluchtelingenachtergrond.

Maaike van der Linde.jpg

Marlies Naber

Marlies Naber studeerde vijf jaar geleden af aan de Hanze Hogeschool als HBO Verpleegkundige. Sindsdien is zij werkzaam als verpleegkundige op de afdeling oncologische chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Sinds twee jaar mag zij zich oncologieverpleegkundige noemen na het afronden van de vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige. Onder andere het zien van de mens achter de patiënt is voor haar een belangrijk onderdeel in het werk, het ProMiMiC project sluit hier bij aan. Marlies is verschillende jaren (deels) aanwezig geweest op het moment dat de musici op haar afdeling waren. Dit jaar is Marlies de gehele periode dat de musici aanwezig waren zelf ook aanwezig geweest op de afdeling en nam zij deel als verpleegkundige aan het ProMiMiC onderzoek.

Foto Marlies Naber.jpg

Rineke Smilde

Rineke Smilde studeerde af aan het Conservatorium van Groningen met als hoofdvak fluit. Ze behaalde een doctoraal Muziekwetenschap (hedendaagse muziek en theoretische muziekwetenschap) aan de Universiteit van Amsterdam en een PhD summa cum laude in Sociale wetenschappen aan de Georg August Universiteit in Goettingen, Duitsland. Rineke is sinds kort lector emeritus Lifelong Learning in Music aan het Prins Claus Conservatorium (Hanzehogeschool) in Groningen en hoogleraar emeritus Muziekpedagogiek aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. In Groningen leidde Rineke Smilde de internationale onderzoeksgroep 'Lifelong Learning in Music' die zich concentreerde op de relatie tussen musici en de samenleving, en wat het betrekken van een nieuw publiek betekent voor de verschillende rollen, het leren en het leiderschap van musici. Sinds 2010 was de onderzoekslijn 'Music in Healthcare' daarin prominent. Hierbinnen werden de projecten 'Music and Dementia' (2009-2014) en 'Meaningful Music in Healthcare' (2015 – 2017) ontwikkeld. Op het moment leidt Rineke het internationale onderzoeksproject ProMiMiC (2019-2023). Rineke publiceert veel over verschillende aspecten van lifelong learning in het (hoger) muziekonderwijs.

Rineke Smilde.jpg