One window is enough_headerbeeld

Music in Context

Muziek is niet uit onze samenleving weg te denken. Los van het brengen van muziek op reguliere podia, is er vraag naar musici die breed maatschappelijk het verschil maken. Hoe kunnen musici op een betekenisvolle manier met anderen muziek maken? Hoe ziet het concert van de toekomst eruit? Hoe kun je artistiek onderzoek zo vormgeven, dat je met professionals uit andere domeinen aan een vraagstuk werkt? Het lectoraat Music in Context doet praktijkgericht onderzoek naar deze vragen. Het richt zich op de ontwikkeling en de praktijk van musici wanneer zij werkzaam zijn binnen en buiten de kunsten.

We initiëren onderzoeks- en innovatieprojecten in samenwerking met het collega's van het Prins Claus Conservatorium en met externe partners, zowel uit de muziek als uit andere domeinen, bijvoorbeeld de zorg. Het lectoraat is gelieerd aan het Prins Claus Conservatorium en maakt deel uit van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.

Contact