Hoor Je Ons? 2.0

  • Onderzoeksproject
2024_MIC_HoorJeOns2.0.jpg

We weten dat het samen maken van muziek kan bijdragen aan het welzijn van mensen op hogere leeftijd. Om tegemoet te komen aan muzikale en sociale behoeften van een mix van ouderen in verschillende zorgsituaties in Noord-Nederland, wordt in ‘Hoor Je Ons? 2.0’ de bestaande artistieke praktijk van samen met ouderen musiceren doorontwikkeld.

De praktijk opereert onder de vlag van Stichting Mimic Muziek en wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende Noordelijke (ouderen)zorgpartners. 

Musiceren met ouderen bevordert creativiteit en zelfexpressie van alle betrokkenen, en het verdiept relaties. Om te zorgen dat zoveel mogelijk en zo divers mogelijke groepen ouderen samen muziek kunnen maken, is het belangrijk dat de activiteit past bij de behoeften van deelnemers op verschillende zorglocaties. Denk hierbij aan dagcentra, ontmoetingsplekken en woonzorg.  

Over het onderzoek 

Er bestaan al vele soorten muziekpraktijken gericht op ouderen. De meesten zijn echter eenmalige, of kortlopende projecten. Terwijl de effecten verduurzamen wanneer zorgprofessionals, musici en ouderen gedurende een langere periode met elkaar samenwerken. ‘Hoor Je Ons? 2.0’ richt zich daarom tot het opbouwen van kennis die helpt van deze praktijk een langlopende toepassing te maken, die geschikt is voor verschillende contexten. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met musici, zorgpartners en ouderen. Op basis van evaluatiemeetings, waarbij alle betrokkenen (ouderen, verzorgers, mantelzorgers, musici, conservatoriumstudenten en andere eventuele deelnemers) meegenomen bij de aanpak van volgende sessies. Op deze manier wordt er bottom-up samengewerkt aan de vormgeving van een betekenisvolle en duurzame muziekpraktijk op maat van ouderen met meer en minder zorgbehoeften.  

 

Foto's: Károly Enyed 

Inhoud onderzoek

De onderzoekers

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst