Musiceren in de tussentijd

  • Onderzoeksproject
2023_MIC_Musiceren in de tussentijd_Foto door Kevlard , TWWLI workshop, 02-06-2022.jpg

In het project ‘Musiceren in de tussentijd’ wordt onderzocht hoe muziekactiviteiten opgezet worden in migrantenopvangcentra in Nederland. Het onderzoek focust op de motivaties en benaderingen achter deze initiatieven, evenals de uitdagingen waarmee musici worden geconfronteerd wanneer ze in deze context werken.

Foto door: Kevlard, The World We Live In workshop, 02-06-2022

Samen muziek maken kan positieve invloed hebben op het welzijn van de deelnemers – vooral in tijden van stress, onzekerheid en verveling. Op ‘tussentijdse’ plekken, zoals opvangcentra voor migranten, kan het maken van muziek helpen. De groepsactiviteiten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het reguleren van emoties en het navigeren van moeilijkheden die het samenleven met zich meebrengen.

Studies hebben aangetoond dat deze activiteiten effectiever zijn als ze regelmatig en langdurig worden aangeboden. Op dit moment lijken de meeste muziekinitiatieven in opvangcentra voor migranten echter onregelmatig en kortstondig te zijn. Dit kan komen doordat musici met veel uitdagingen en beperkte middelen worden geconfronteerd wanneer ze activiteiten in deze ruimtes proberen op te zetten of te vervolgen.

Het doel van dit onderzoeksproject is om te zoeken naar manieren om deze muziekactiviteiten langduriger, toegankelijker en duurzamer te maken, en ze gemakkelijker te kunnen organiseren. Naar verwachting zal dit ervoor zorgen dat de activiteiten zowel de musici als de gemeenschappen waarmee ze werken ten goede komt.

Om oplossingen te vinden, moet eerst de huidige situatie begrepen worden. Dit project focust daarom op het in kaart brengen en begrijpen van de huidige situatie van het werkveld als een eerste stap naar dit doel. De resultaten van het onderzoek zullen de weg vrijmaken voor een vervolgproject om deze verbeteringen in de praktijk te realiseren.

Inhoud onderzoek

Onderzoeker

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Gedrag en Maatschappij