Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare

 • Onderzoeksproject
Muziek in het ziekenhuis
ProMiMiC

Het onderzoek Meaningful Music in Health Care (MiMiC) biedt kansen voor interprofessionele samenwerking van musici en verpleegkundigen. Daarnaast blijkt MiMiC ook tot een versterkt contact tussen patiënten en verpleegkundigen te leiden en tot een toename van compassie van verpleegkundigen. Wat houdt deze interprofessionaliteit precies in en hoe kan deze worden verder vorm krijgen?

In Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC), beoogt een internationaal consortium van partners uit de muziekwereld en de gezondheidszorg de bestaande live muziek praktijk van MiMiC steviger te verankeren in ziekenhuiszorg. De partners bestaan uit instellingen voor muziekvakonderwijs en ziekenhuizen uit Groningen, Den Haag, Londen en Wenen.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Onderzoek 2019-2023: ProMiMiC


Het onderzoek Meaningful Music in Health Care (MiMiC) biedt kansen voor interprofessionele samenwerking van musici en verpleegkundigen. Daarnaast blijkt MiMiC ook tot een versterkt contact tussen patiënten en verpleegkundigen te leiden en tot een toename van compassie van verpleegkundigen. Wat houdt deze interprofessionaliteit precies in en hoe kan deze worden verder vorm krijgen? Persoonsgericht musiceren functioneert als katalysator voor een compassievolle patiëntrelatie op een ziekenhuisafdeling.

In Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC), beoogt een internationaal consortium van partners uit de muziekwereld en de gezondheidszorg de bestaande livemuziek praktijk van MiMiC steviger te verankeren in ziekenhuiszorg. De partners bestaan uit instellingen voor muziekvakonderwijs en ziekenhuizen uit Groningen, Den Haag, Londen en Wenen.

Alle partners tezamen hebben de expertise om in een rijke context praktijkgericht onderzoek naar professionalisering van deze muziekpraktijk uit te voeren. Daarmee kan een bijdrage geleverd worden aan ontwikkelingen als uitkomstgerichte zorg, positieve gezondheid, en een bredere maatschappelijke inzet van musici.

Doel

Het is de ambitie van het ProMiMiC-consortium om, door middel van praktijkgericht onderzoek en onderwijs:

Persoonsgericht musiceren zo te ontwikkelen dat het fungeert als kwalitatief hoogstaande interventie in de gezondheidszorg en om musici de nodige bagage aan te reiken om in deze interprofessionele samenwerking te opereren.

Het is de ambitie van de partners om de MiMiC praktijk te verankeren als: 

 • Een innovatieve manier voor verpleegkundigen om compassievaardigheden en patiëntcontact te verbeteren;
 • Een innovatieve interventie om het welzijn en herstel van ziekenhuispatiënten te verbeteren zonder mogelijke bij-effecten;
 • Een nieuwe professionele praktijk voor musici (en de combinatie van musici en muziektherapeuten) in de gezondheidszorg.

Valorisatie

ProMiMiC beoogd de onderzoeksresultaten te valoriseren op volgende manieren: 

 • Ontwikkeling van een interprofessioneel MiMiC model ter gebruik in ziekenhuizen; Implementatie van HR guidelines en/of geteste workshops;
 • Oplevering van modules en trainingen voor musici en verpleegkundigen;
 • Publicatie van workshop programma, handboek, en presentatiemateriaal;
 • Publicatie van artikelen in relevante wetenschappelijke en professionele vakbladen;
 • Presentaties op conferenties.

Trailer ‘Resonans’ Meaningful Music in Healthcare

FrameVimeo-ProMiMiC.png

Trailer ‘Resonans’ Meaningful Music in Healthcare

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheid en Sport
 • Kunst en Cultuur