Hoor je ons?

  • Onderzoeksproject
Hoor je ons - muziek in Heymanscentrum
Hoor je ons - muziek in Heymanscentrum

​In het project ‘Hoor je ons?’ wordt een (virtuele) persoonsgerichte muziekpraktijk voor kwetsbare ouderen doorontwikkeld en verankerd binnen een netwerk van formele en informele zorgpartners.

Virtueel persoonsgericht musiceren

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 zijn Stichting Mimic Muziek (collectief van musici), Dignis (zorgaanbieder voor ouderen) en lectoraat Music in Context van de Hanzehogeschool een virtuele persoonsgerichte muziekpraktijk gestart voor geïsoleerde kwetsbare ouderen, hun naasten en verzorgers. Dit onderzoeksproject was 'Dichtbij met muziek'. Het doel was destijds om betekenisvolle muzikale ervaringen te delen via videobellen, toegesneden op de deelnemers. Daarbij werd bestaand repertoire of op maat gemaakte geïmproviseerde muziekstukken gespeeld op basis van ideeën van, of in gesprek met, de deelnemers. Deze muzikale sessies verstevigden en verdiepten het contact tussen ouderen en hun naasten en verzorgers. Eenzaamheid werd hiermee voorkomen en bestreden. Dat was hard nodig tijdens de Corona-pandemie en de daaropvolgende gedwongen isolatie. In het vervolgproject 'Hoor je ons?' wordt dit initiatief doorontwikkeld om deze betekenisvolle activiteit op een duurzame manier in te bedden in de informele en formele zorg - ongeacht de mate en vorm van isolatie. Daarmee kan het – ook in de jaren na corona- het welzijn van ouderen ondersteunen. Daarnaast dragen de sessies bij aan een verbetering van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en het welzijn van zorgprofessionals op het werk.

Doel

Met het project 'Hoor je ons?' willen Stichting Mimic Muziek, Stichting Dignis/Lentis, Humanitas Groningen en het lectoraat Music in Context van de Hanzehogeschool zorgen voor het uitbreiden (schaalvergroting), professionaliseren en verankeren van een reeds gezamenlijk ontwikkelde virtuele persoonsgerichte muziekpraktijk om eenzaamheid te verminderen bij eenzame ouderen die (semi-)zelfstandig wonen.

Valorisatie

De resultaten van het onderzoek zullen worden geïntegreerd in het keuzevak in master 'Music in Healthcare' van de Master of Music van het Prins Claus Conservatorium.

Daarnaast zullen de uitkomsten gedeeld worden via publicaties in vakbladen en tijdens presentaties op congressen.

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport