'Waar zullen we heen?’ Karolien Dons verbindt muziek met maat­schappelijke thema's

  • Nieuws
Lector Karolien Dons krijgt een sjerp omgehangen door lid van het College van Bestuur Annemarie Hannink

Op vrijdag 17 november is dr. Karolien Dons officieel geïnstalleerd als lector Music in Context bij het Kenniscentrum Kunst & Samenleving. Ze gaat met haar team van onderzoekers werken aan de ontwikkeling van muziekpraktijken die verbonden zijn aan maatschappelijke vraagstukken. Tijdens een feestelijke installatie in het Prins Claus Conservatorium konden bezoekers ervaren waar ze naartoe wil met het lectoraat. In woord, beeld én geluid.

thumbnail karolien dons 3.png

Waar zullen we heen?

Wat komen musici tegen als ze in een sociale setting werken? En hoe kunnen hun artistieke prakijken bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Deze vragen vormden de leidraad voor de lectorale rede van Karolien Dons, getiteld 'Waar zullen we heen?', waarin zij uiteen zette welke focus het lectoraat de komende jaren heeft.

 

Lectoraat Music in Context 

Binnen dit lectoraat wordt er onderzoek gedaan naar muziekpraktijken waarin zowel artistieke als sociaal-maatschappelijke drijfveren een rol spelen. Het lectoraat Music in Context draagt op deze manier bij aan kennis over muziek als motor voor welzijn en maatschappelijke verandering. Het onderzoeksportfolio van het lectoraat concentreert zich de komende periode op zorgcontexten en  lokale en rurale gebieden (voornamelijk het platteland). Zo speelt het onderzoeksproject Sound Soils in op de vraag van muziekprofessionals om rurale contexten als toekomstig werkveld te willen verkennen, als mogelijke opmaat naar (ontwerpend) actie-onderzoek. 

Lector Karolien Dons 

Voorheen was Karolien als senior onderzoeker en projectleider verbonden aan het lectoraat Lifelong Learning in Music (de voorloper van het lectoraat Music in Context), waar zij een grote bijdrage leverde aan tal van onderzoeks- en innovatieprojecten. Thema's die terugkeren in Karolien's onderzoeksactiviteiten zijn onder andere participatieve maakprocessen, de relatie tussen musici en hun publiek en ethische aspecten, bijvoorbeeld rond inclusie en autonomie. 

Karolien studeerde musicologie aan de Universiteit Gent en muziekpsychologie aan de University of Jyväskylä in Finland. In 2019 is ze gepromoveerd aan de Guildhall School of Music & Drama in Londen, met een etnografische studie naar co-creatief musiceren met kwetsbare ouderen. 

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Gedrag en Maatschappij