Sound Soils

  • Onderzoeksproject
Onderzoeker Setareh Nafisi speelt piano bij een stal met koeien

Het praktijkgerichte, verkennende onderzoeksproject Sound Soils speelt in op de vraag van muziekprofessionals om rurale contexten als toekomstig werkveld te willen verkennen.

Aardbevingsproblematiek, de landbouwtransitie en bevolkingskrimp: het zijn ingewikkelde vraagstukken die onder andere spelen op het Noord-Nederlandse platteland. Net als in andere rurale regio’s in Nederland en Europa is een nieuw toekomstperspectief hard nodig. Een aantal professionele musici ziet voor zichzelf een rol weggelegd voor het leveren van een bijdrage aan dit nieuwe perspectief als het gaat om leefbaarheid.

Kleinschalige experimenten en gesprekken met partners en mensen uit de regio laten zien dat deze bijdrage relevant is. Met name kunstvormen waarin mensen direct betrokken worden lijken veelbelovend: ze versterken het gevoel van verbondenheid en het welzijn van de bewoners. Daarnaast heeft deze kunstvorm het unieke vermogen om mensen (opnieuw) met elkaar en met de natuur in contact te laten komen, en systeemveranderingen inzichtelijk te maken.

Tegelijkertijd geven musici die al werkzaam zijn in rurale gebieden aan te worstelen met traditionele rollen, en zijn zij zoekende in het ontwikkelen van passende (participatieve) werkwijzen voor plattelandscontexten.

Het praktijkgerichte, verkennende onderzoeksproject Sound Soils speelt in op de vraag van muziekprofessionals om rurale contexten als toekomstig werkveld te willen verkennen als mogelijke opmaat naar (ontwerpend) actie-onderzoek als vervolg.

 

 

Inhoud onderzoek

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij