dr. Karolien Dons

Dr. Karolien Dons is verbonden aan het Kenniscentrum Kunst & Samenleving waar zij momenteel het lectoraat Music in Context vormgeeft. Haar expertise bevindt zich op het gebied van innovatieve muziekpraktijken in sociale contexten. Thema’s die terugkeren in Karolien’s recente onderzoeksactiviteiten zijn o.a. participatieve kunstprocessen, de geëngageerde musicus en ethische aspecten, bijvoorbeeld rond inclusie en autonomie. Karolien was verbonden aan het lectoraat Lifelong Learning in Music waar zij als onderzoeker en projectleider een grote bijdrage leverde aan tal van onderzoeks- en innovatieprojecten, waaronder Muziek en Dementie, Muziek in het Odensehuis, Meaningful Music in Healthcare (MiMiC) en Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC).

Portretfoto van Karolien Dons

Ze studeerde musicologie aan de Universiteit Gent en muziekpsychologie aan de University of Jyväskylä (Finland). In 2019 is Karolien gepromoveerd aan de Guildhall School of Music & Drama (Londen) met een etnografische studie naar het faciliteren van co-creatief musiceren met kwetsbare ouderen.

 

thumbnail karolien dons 3.png

Contact

Publicaties