aarbeving.jpeg

Aardbevingsbestendig bouwen

De afgelopen jaren zijn de bewoners van Groningen in toenemende mate geconfronteerd met aardbevingen. De toename van het aantal bevingen als gevolg van de aardgaswinning in Groningen heeft aanzienlijke gevolgen. Zo heeft zestig procent van de huizen in Loppersum aardbevingsschade. Daarnaast heeft het verhoogde risico op (zware) aardbevingen invloed op het welzijn, de leefkwaliteit, de vestigingsvoorwaarden, het imago, de investeringsbereidheid en de waarde van het onroerend goed in het bevingsgebied.

Gebleken is dat er in de praktijk tal van kennisvragen zijn, met name ook omdat de situatie in Groningen uniek is met een 'slappe' ondergrond en een Groningse bouwstijl. Het lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de ondergrond en de uitwerking op de Groningse bovengrond en de consequenties die dat heeft op de gebouwde omgeving en de leefbaarheid in het gebied.

Onderdeel van het Kenniscentrum NoorderRuimte is BuildinG (Build in Groningen). BuildInG is een centrale experimenteer- en ontmoetingsplaats voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en bewoners voor toekomstigbestendig bouwen. Aardbevingsbestendige vraagstukken spelen een belangrijke rol in het programma van BuildinG; het lectoraat speelt dan ook een belangrijke rol bij het invullen en uitvoeren van het onderzoeksprogramma van BuildInG.​

Sinds 1 mei 2017 is Ìhsan Bal lector Aardbevingsbestendig Bouwen bij het lectoraat Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen. Lees hier zijn inauguratie speech.