Living in a Pod: een eigen capsule om rustig in te studeren, werken of chillen

  • Onderzoeksproject
pod_44A6067, photography Luuk Steemers.jpg

​Een van de onderzoeksprojecten die NoorderRuimte lector Mark Mobach opzette met de gelden van de Deltapremie is ‘Living in a Pod’. Docentonderzoeker Johan Offringa en zijn collega’s Marc Roosjen en Anke Roos-Mink kijken samen met hun studenten via de Innovatiewerkplaats Campus Design naar het gebruik en de impact van deze pods.

In september 2019 stonden ze ineens in het Atrium van de Hanzehogeschool: negen verschillende pods, variërend qua grootte en ruimte voor 1 tot 9 personen. Pods zijn geluidsarme cabines om in stilte te studeren, te werken, te overleggen of te chillen, maar hoe kwamen die pods ineens op Zernikeplein 7 terecht?

Dat kwam zo: tijdens een bezoek (duidelijk vóór Corona) aan een drukbezochte internationale vakbeurs moest lector Mark Mobach een lectorenoverleg voorzitten. Daarvoor maakte hij gebruik van een sound insulating phone booth van het Finse bedrijf Framery. Die booth zag eruit als een moderne telefooncel. Mark was enthousiast en zag mogelijkheden voor zijn lectoraat. Hij nam contact op met het bedrijf.

Mark overtuigde Framery van het belang om negen pods – drie van elke soort – op de Hanzehogeschool te installeren, zodat hij met zijn lectoraat Facility Management onderzoek kon doen naar het functioneren van zo'n cabine in een onderwijsomgeving. Framery wilde graag meewerken: de pods werden tot dusver alleen op kantoorlocaties gebruikt, zoals bij bedrijven als Microsoft, Puma, Tesla, etc. Dus verscheepte het bedrijf een aantal pods van Finland naar Groningen en stuurde installateurs mee om de pods zorgvuldig in elkaar te zetten en instructies te geven over het verdere gebruik.

Johan Offringa: 'In het eerste trimester van het studiejaar deed een groep eerstejaars studenten Facility Management samen met honoursstudenten onderzoek naar het gebruik en de beleving van de pods. Zij bogen zich over vragen als de persoonlijkheid van de gebruikers en of die persoonlijkheid een rol speelt bij de manier waarop de pod wordt gebruikt, hoe het met de hygiëne zit en of mensen zich goed kunnen concentreren in deze glazen ruimte.'

Uit de eerste onderzoeksuitkomsten blijkt dat de pods intensief gebruik worden voor overleg en brainstormsessies tussen leden van projectteams van zowel studenten als medewerkers, maar minder voor individueel gebruik. Alhoewel studenten er inmiddels graag in studeren, zowel alleen als met z'n tweeën.

Offringa: 'Dat smaakte naar meer, vonden zowel studenten als medewerkers. Ze pleitten ervoor om ook op andere plekken en locaties van de Hanze deze geluidsarme cabines te plaatsen. Het Facilitair Bedrijf ziet de voordelen en bekijkt of de pods overgenomen kunnen worden. Daarnaast hebben bedrijven op de Zernike Campus inmiddels interesse getoond.

De schoonmakers van de Hanze geven trouwens wel aan dat ze wat moeite te hebben met het onderhoud van de pods, vooral met het materiaal en de krappe ruimte. Dat is een mooi punt voor een volgend onderzoek.'

Als alles meezit qua Corona, dan start een nieuwe groep studenten dit voorjaar met zo'n aanvullend onderzoek. Ze hebben al ideeën: zo willen ze graag in eigen beheer zogenaamde showcontainers op de Zernike Campus zetten waarin ze eigen projecten kunnen tonen. Een hele goede manier om aan de vele bezoekers van de campus te laten zien waar studenten in het hoger onderwijs zich momenteel mee bezig houden! In het onderzoek gaat er dan ook gekeken worden naar thema's als zonnepanelen voor verwarming, een windmolentje op het dak voor elektriciteit, etc.

'En wellicht,' zegt Johan Offringa, 'kunnen we nog een stap verder gaan en de pods in de stad neerzetten, zoals in het Noorderplantsoen of op het hoofdstation. Maar hierover moeten we eerst nog overleggen met Framery, want dat roept weer heel andere onderzoeksvragen op, bijvoorbeeld of de pods vandalismebestendig zijn en of ze langer in de buitenlucht kunnen staan.'

Kortom, het onderwerp Pods is nog lang niet uitgeput!

Dit artikel is de eerste in een serie over de onderzoeken die het lectoraat Facility Management is gestart met gelden van de Deltapremie, een nieuwe toonaangevende onderzoeksprijs die is gericht op praktijkgericht onderzoek door lectoren. De prijs is een initiatief van Regieorgaan SIA met de Vereniging Hogescholen. De eerste Deltapremie is in 2019 gewonnen door lector Mark Mobach.

Voor meer informatie over de Deltapremie en het onderzoek van Mark Mobach