E-COOL is een interreg project dat zich richt op het bevorderen van ondernemerschap en intrapreneurship bij jonge mensen. Het onderzoek stelt dat het ontwikkelen van een ondernemende geest en vaardigheden cruciaal is voor succes in een steeds veranderende omgeving.

Dynamisering van compententies, onderwijsmethoden en ondernemersklimaat

Om dit te bereiken, benadrukt het onderzoek de noodzaak om competenties, onderwijsmethoden en het ondernemersklimaat te dynamiseren. Competenties verwijzen naar de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om ondernemend te zijn. Onderwijsmethoden moeten worden aangepast om interactief leren, probleemoplossing en creativiteit te bevorderen. Het ondernemersklimaat verwijst naar de omgeving waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund, inclusief mentorprogramma's, financieringsmogelijkheden en samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Ondernemende mindset

Het onderzoek benadrukt ook het belang van het betrekken van jonge mensen bij ondernemerschapsprogramma's en activiteiten op een vroeg stadium. Door jongeren bewust te maken van ondernemerschapsmogelijkheden en hen te voorzien van de nodige vaardigheden en ondersteuning, kunnen ze een ondernemende mindset ontwikkelen en de capaciteit opbouwen om succesvolle ondernemers te worden.

Ecool experience_2019.jpg

De tien partners van het internationale project E-COOL bezochten in november 2019 Groningen voor een conferentie over het stimuleren van de ondernemende mindset van jongeren in de regio. De conferentie werd georganiseerd door de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college.

Betrokken lector

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding