Nynke Algera

nynke-algera.jpg

Na eerst een ander beroep te hebben uitgeoefend, wilde ik iets gaan doen waar echt mijn interesse ligt en wat mij een nieuwe uitdaging zou geven. Toen de opleiding Logopedie ook in deeltijd mogelijk bleek te zijn, heb ik de keuze gemaakt weer te gaan studeren.

Communicatie is een breed, divers vakgebied. Daarbij is het een belangrijke levensbehoefte voor de mens. Ik vind het fijn daarin wat te kunnen betekenen en hier creatief mee om te kunnen gaan.
De diversiteit aan vakken spreekt mij binnen de opleiding erg aan.

Logopedie kent verschillende onderdelen, werkvelden en doelgroepen. Deze komen in de opleiding allemaal aan de orde. De docenten zijn betrokken en de Hanzehogeschool biedt goede faciliteiten om ook op afstand te kunnen studeren.

Naast mijn studie heb ik een gezin, welke ook verantwoordelijkheden, aandacht en tijd vergen. Iedereen in je gezin moet er achter staan dat jij een opleiding volgt, dat zie ik als een belangrijke voorwaarde. De combinatie is soms lastig, doordat je goed moet plannen wanneer je kunt studeren en vaak keuzes moet maken in wat je wel en niet kunt doen. Dit geeft aan beide kanten niet altijd voldoening, maar leert je ook creatief om te gaan met de dingen die je wel kunt en het is soms handig je gezin of je kind in te zetten voor een studie- opdracht.

De leus voor Logopedie: communiceren is alles, is ook echt alles. Ik zie het dagelijks op stage dat niet kunnen communiceren voor veel mensen een dagelijkse barrière is voor de persoon zelf en betrokkenen.