'Gezondheid is breder dan gezond eten en leven'

  • Alumnus aan het woord

Alumnus Jort van Straten (36) heeft een passie voor gezondheid en sociale innovatie en deelt met ons zijn verhaal.

Als voormalig gymleraar en JOGG-regisseur in Assen heeft Jort een waardevol traject doorlopen dat hem uiteindelijk naar de master Healthy Ageing Professional heeft geleid, waar hij niet alleen zijn eigen horizon heeft verbreed, maar ook van waarde kon zijn voor de samenleving.

Van gymleraar tot JOGG-regisseur
'Ik wilde altijd gymleraar worden,' vertelt Jort, terugkijkend op zijn start in het onderwijs. 'Na het afronden van CIOS en de verkorte ALO, heb ik een aantal jaren als gymleraar gewerkt.' Op een gegeven moment was de koek op: 'Toen ik mezelf zag zitten op de bank en ik zag dat het ging, het liep en het lukte, toen dacht ik: volgens mij is hier de uitdaging uit.'

'De overstap naar een rol als buurtwerker Sport, waar ik onder andere de rol als JOGG-regisseur had, bood nieuwe uitdagingen. In deze functie was ik betrokken bij het creëren van een gezondere omgeving voor kinderen in Assen. Dit omvatte een multidisciplinaire aanpak, waarbij beleid, onderwijs en sociale factoren werden aangepakt om een positieve verandering teweeg te brengen in de samenleving.'

Tijd voor impact
Jort realiseerde zich al snel dat hij meer voor de samenleving wilde betekenen. Hij zag de behoefte aan preventieve maatregelen en wilde een verschil maken op een dieper niveau. 'Ik wilde nog meer dan de preventieve kant,' legt hij uit, 'maar hoe ik dat voor elkaar kon krijgen, dát wist ik niet.' Deze motivatie leidde hem naar de master Healthy Ageing Professional.


'Al met al was het besluit om de master te gaan volgen niet eenvoudig, maar ik heb tot op de dag van vandaag geen spijt van mijn keuze. Ik was al voorzien van een goede baan als JOGG-regisseur en ik ben in die periode vader geworden. Kortom: het was druk genoeg. Op een gegeven moment heb ik mijn werkgever gesproken, en toen zijn we tot een goede constructie gekomen. Voor beide partijen ontstond er een soort win-winsituatie.'

Praktijkgericht leren en toepassen
'Tijdens de master ontdekte ik de waarde van praktijkgericht leren. Vanuit de master krijg je het inzicht dat je moet werken vanuit complexiteit om te werken naar een transitie van zorg naar gezondheid. Hierbij is het belangrijk om alles klein te beginnen en mee te maken. Met zijn medestudenten had Jort een quote die ze steeds herhaalden tijdens lastige of spannende momenten. Dit was: ‘gewoon doen!' Hij kon de theorie, wetenschap, de concepten en rijke praktijken die hij tijdens opleidingsdagen leerde direct toepassen op zijn werk, en hij kon zijn vraagstukken en vraagstukken uit het werkveld direct weer meenemen naar de lessen. Zijn sociale innovatieopdracht, gericht op het verbeteren van de leefomgeving van een flat in Assen Oost, liet deze mooie verbinding tussen theorie en praktijk goed zien.


'Het meest waardevolle binnen de opleiding is dat je alles wat je leert ook direct kan toepassen,' benadrukt Jort. Door samen te werken met bewoners en professionals, slaagde hij erin om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschap. Dit omvatte niet alleen tastbare veranderingen, maar ook het opbouwen van sociale cohesie en het stimuleren van zelfredzaamheid onder de bewoners. Jort constateerde bijvoorbeeld dat bewoners zelf actie ondernamen bij ziekte of overlijden, er is daardoor dus sprake van veel meer eigen regie.

Hoe kijk je terug op je eigen leerproces na deze master?
'
Bij alles waar je om je heen gaat kijken, zit je te denken van: word je nu verleid tot gezond gedrag, of ongezond gedrag? En als het ongezond gedrag is, dan probeer je daar iets aan te veranderen. Dat doen we vanaf ‘boven af’, maar absoluut ook samen met elkaar. Contact voor contract, zoals ik dat altijd zeg. Zo moet je eerst het vertrouwen winnen van de bewoners en dat vertrouwen kun je ook heel gauw weer verliezen. Het bleek heel waardevol te zijn om de bewoners, tot in de kleinste details, mee te laten denken over de keuzes die je maakt in het innovatieproces, denk alleen al aan de lay-out van een flyer of het maken van de notulen. Het klinkt bizar, maar het werkt echt. Wat ik ook als waardevol heb ervaren is het reflecteren op mijn eigen handelen op een latere leeftijd in plaats van als ‘broekie’ van achttien jaar.'

Dat klinkt goed, maar wat nu als mensen zeggen: “Ik weet ook wel dat ik niet iedere dag naar de McDonald’s moet gaan?”
'Gezondheid is breder dan gezond eten en leven. Tijdens de master kreeg ik het inzicht dat je er niet vanuit kunt gaan dat iedereen die kennis over gezondheid heeft, en dat je die kennis eerst goed moet toetsen. Je gaat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken en onderzoeken. Dat maakt het innovatieproces spannender, maar ook rijker. Dus besef goed op welke communicatie je je plan in zet, want als je helemaal niet bij de doelgroep aansluit, dan ben je de bewoners al snel kwijt. En dan ben je ook niet meer gelijkwaardig, en die gelijkwaardigheid is juist enorm belangrijk. Dus ik zou zeggen: investeer echt in de mensen.'

Waarom zou iemand deze master moeten volgen?

'Ik blijf bij het belang van praktijkgericht leren en het samenwerken. Als je impact wil maken, dan moet je kiezen voor deze master, want je kunt in tegenstelling tot sommige wo-masteropleidingen, de leeropbrengst direct toepassen in de praktijk.'

file.jpg