'Ik heb bij ArboNed een verandertraject in gang gezet over verzuim bij vrouwen'

  • Student aan het woord
Kirsten Foumani.jpg

Kirsten was bedrijfsmaatschappelijk werker bij ArboNed Nederland, toen ze de Master deed. Nu is ze werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd, Educatie & Samenlevingen en start ze een professional doctorate over ‘Zorgfuncties in het basisonderwijs’ bij de Hanze.

‘Ik heb bij ArboNed een verandertraject in gang gezet over verzuim bij vrouwen; dat is bijna tweemaal zo hoog als bij mannen. ‘In mijn participatief actieonderzoek kwam naar voren dat genderstereotypen, 'doing gender' en de sociale-roltheorie een systeem in stand houden waarin de zorgrol vooral bij de vrouw ligt. Dit leidt bij hen tot hoger verzuim, psychische nood en verminderde gezondheid. Ik ontwikkelde een training om medewerkers hiervan bewust te maken en tot gedragsverandering te komen.

Het regelmatig aanbieden van deze training kan het patroon van reproductie van genderstereotype helpen doorbreken, het kan tot concrete vervolgacties leiden en dit bewustzijn kan doorgegeven worden aan de klanten van ArboNed om verzuim bij vrouwen te verminderen.'