“Om het verschil te maken, moet je begrijpen aan welke knoppen je kunt draaien”

  • Student aan het woord
Marit Terpstra.png

Marit Terpstra (27) wil als ambulant hulpverlener iedere dag het verschil maken voor haar cliënten. Daarvoor is het nodig om vanuit meerdere perspectieven innovatief na te denken over maatschappelijke vraagstukken, merkte ze in haar werk. Vandaar dat ze in september 2021 startte met de deeltijd master Social Work.