'Nooit gedacht dat de opleiding me dit allemaal zou brengen'

  • Student aan het woord

Simon Brust (35) dacht dat hij het sociale werkveld redelijk goed kende. Als Halt-medewerker is hij al jaren actief in diverse netwerken en jeugdoverleggen. Maar tijdens de deeltijd master Social Work ontdekt hij iedere dag tot z’n verbazing weer nieuwe dingen. “Er gaat echt een wereld voor me open.”

Overstap naar het onderwijs

"Ik werk vijf jaar bij Halt, waar ik jongeren tussen de 12 en 18 jaar begeleid die de wet hebben overtreden. Daarnaast geef ik geregeld voorlichting op scholen. Het voor de klas staan triggerde mij om toekomstige social work studenten te inspireren als docent. Dat was voor mij reden om in september 2021 te starten met de deeltijd master Social Work."

Diversiteit in de klas

"Ik dacht dat ik het sociale werkveld redelijk goed kende. Ik zit in verschillende netwerkoverleggen en ben actief binnen de jeugdketen. Maar ik heb tijdens de opleiding zo veel andere kanten van ons werkveld ontdekt. Ik geniet enorm van al die inspirerende gastsprekers die langskomen op school en de kennis van docenten. Maar vooral ook van de diversiteit aan medestudenten in onze klas. Van beleidsmedewerker tot sociaal raadsvrouw en van maatschappelijk werker tot beschermd wonen; er gaat echt een wereld voor me open."

Ver van mijn bed show

"De master heeft me niet alleen breder leren kijken naar het werkveld, maar vooral ook naar de verschillende manieren om een bepaalde situatie aan te vliegen. Zeker op beleidsmatig niveau heeft dat mijn nieuwsgierigheid echt getriggerd. Ik merk dat ik binnen Halt nu veel meer beleidsmatig mee zit te kijken wanneer er iets verandert. Heeft dat een politieke, een economische of sociale reden? Waar dat vroeger een ‘ver van mijn bed show’ was, zijn dat voor mij nu serieuze onderwerpen waar ik over mee wil denken."

Een team aansturen

"Inmiddels is het plan voor die gedroomde overstap naar het onderwijs al weer tien keer veranderd. Zoals ik er nu in sta, lijkt het me heel erg leuk om in de toekomst een team aan te sturen. Om die verbinding te kunnen zijn tussen de werkvloer en de beleidsmaker. Ik denk dat daar mijn kracht ligt. Ik weet wat er in de praktijk leeft en leer in de masteropleiding om verder te kijken dan mijn eigen praktijk, sociale zaken te agenderen en meervoudig te kijken. Ik had vooraf nooit kunnen denken dat de opleiding me dit allemaal zou brengen."