'Ik kan mijn klas nu veel meer aanbieden'

  • Alumnus aan het woord
Carolien.png

Carolien Rotermundt, oud-student van de post-hbo Taalcoördinator is leerkracht van groep 3-4 op de Rooms-katholieke basisschool Maria in Campisschool in Assen. Carolien vertelt over hoe ze de inhoud van de opleiding nu in de praktijk toepast.

'Ik wilde meer weten over hoe kinderen leren lezen, hoe ze letters leren, hoe ze leren schrijven. Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat hier veel meer achter zat dan ik dacht. Er zijn drie domeinen: mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, en leesvaardigheid. Voor elk domein heb je een leerlijn maar eigenlijk ben je op school alleen maar bezig met lezen en spelling. Terwijl mondelinge taal en schrijfvaardigheid net zo belangrijk is. Door deze opleiding te volgen kwam ik achter hele leuke dingen. Ik kan mijn klas nu veel meer aanbieden.

Eyeopener

Taalrondes waren zo’n eyeopener. In zo’n taalronde komen alle drie de domeinen aan bod. Eerst lees ik een verhaal, een gedicht, of een prentenboek voor. Daarna stel ik een vraag aan de kinderen, bijvoorbeeld heb je dat weleens meegemaakt? Ben jij ook weleens bang geweest en waarvoor was jij bang? We zitten in een kring en de kinderen gaan met elkaar overleggen over de vraag die gesteld is. Dan heb je het spreken en luisteren al te pakken. Daarna schrijven ze op wat ze hebben verteld, dan heb je het domein schrijven. Na het schrijven stop je de taalronde even. De kinderen lezen hun eigen tekst en ze kunnen hem voorlezen, hierbij zijn de kinderen bezig met leesvaardigheid. De volgende les kun je de teksten met de kinderen verbeteren en naar een hoger niveau tillen. Door de taalronde, vaak op eigen ervaring gericht, kunnen alle kinderen een verhaal schrijven en zit niemand niets te doen.  

Het fijne van de opleiding is dat je veel theorie krijgt aangereikt en veel in de praktijk uitprobeert en oefent. En je leert om je collega’s te betrekken. Ik kreeg bijvoorbeeld de opdracht om een collega te observeren en dan de bevindingen samen te bespreken. Dan gaat het om positieve feedback geven. Sommige collega’s vinden dat fijn, voor anderen is het lastig om uit de comfortzone te komen. Maar ik heb geleerd het gesprek te voeren. Dat is nodig. Het leesonderwijs moet gewoon omhoog. 

Ik pas wat ik op de opleiding geleerd heb nu toe in mijn klas en ik werk daarbij samen met collega’s. En daarnaast verzorg ik de schoolbibliotheek, ik organiseer op school de nationale voorleesdagen, de Kinderboekenweek en andere activiteiten de met taal te maken hebben. Ik zorg ervoor dat de leerkrachten enthousiast worden van boeken en het lezen van boeken, daarnaast zorg ik ervoor dat zij relevante artikelen over lezen aangereikt krijgen. Kortom dat zij handvatten krijgen die ze kunnen gebruiken in de klas. Als ik enthousiast ben, krijg ik ze mee. Komende vrijdag ga ik een taalronde in de klas van een collega geven. Dan gaan we samen kijken hoe het werkt.'