Experimenteer met de laatste digitale technieken

  • Minor
NielsKnelis-Crosswise-418-DSC_2690.jpg

Built Digital

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: februari
Locaties
Groningen
  • Aarde en Milieu
  • Exact en Informatica

De minor Built Digital is direct verbonden met de nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen die de digitalisering in de bouwwereld met zich meebrengt.

Over deze minor

BIM (Building Information Modelling), automatisering en robotisering zijn volop in ontwikkeling. In de nabije toekomst worden dit de richtinggevende werkmethodieken in de bouwende industrie wereldwijd. Steeds meer partijen binnen alle disciplines van de bouwkolommen beginnen nieuwe procesvoeringen aan te nemen, gebruiken open standaarden en ontwikkelen nieuwe daarbij passende werkwijzen.

Door deze methodieken ontstaat een noodzakelijke 'next Dimension' Bouw Informatie Model. Dit is een digitale representatie van alle fysieke geometrische en functionele kenmerken van een project, een zogenaamde "digital twin". Het model is een van en door alle partijen gedeelde digitale kennisbron. Het betreft een bestand in een digitale database met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van de eerste schets, via het ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer en onderhoud tot de renovatie of zelf de sloop en recycling.

BIM als methodiek rust op 4 pilaren: proces, richtlijnen, technologie en mensen. De minor volgt met zijn vakken deze zwaartepunten.

Tegenover een traditionele aanpak in lagen en stappen, staat een integraal proces centraal. Dit proces loopt in circulaire 'loops' met specifieke voorwaarden en werkwijzen. Dit proces wordt georganiseerd aan de hand van doorlopend informatiemanagement in de cloud.

In integrale processen wordt met verschillende partijen en teams samengewerkt. Daarom moet er binnen de projectvoering gewerkt worden met duidelijke vooraf afgesproken richtlijnen en standaarden. De projectvoering dient binnen alle fasen het aanleveren, ophalen en bewerken van de informatie te bevorderen en te ondersteunen.

Verder gaat het om het zinvol en praktijkgericht inzetten van de nieuwe technologische mogelijkheden. De student heeft de kans om eigen kennis op te bouwen, om vervolgens zich door te ontwikkelen met praktijkervaringen en de mogelijkheden van leven lang leren.

Last but not least zijn integrale methodieken met passende communicatie tussen alle partijen mogelijk. Het gaat om vrij uitwisselbare data in samenwerkende teams. Het doel is om beter en meer effectief te werken dan traditioneel gedaan wordt. Het integraal ontwerpen moet met betere technologische middelen kunnen bewijzen dat het creativiteit stimuleert en tot betere prestaties leidt.

In teams gaan studenten onder andere werken in één digitaal model, waarbij wordt samengewerkt met verschillende instanties, zoals gemeenten, bedrijven en ook externe docenten van bijvoorbeeld de TU Delft. Alle overige vakken zijn aansluitend op de studio vaardigheden die je in de studio leert gebruiken. In het Digilab bij BuildinG wordt geëxperimenteerd met de laatste technieken, zoals VR, AR en 3D-printing en sensoring. Daarnaast is er ook veel aandacht aan samenwerkingsvormen, de sociale aspecten van digitaal samenwerken en vooral ook objectgericht detailleren van bouwkundige als CT modelllen zowel analoog als digitaal.

Studenten die deze minor volgen kunnen na afronding van hun studie als aankomend BIM-modelleur/BIM-coördinator aan de slag bij adviesbureaus, architectenbureaus, bouwbedrijven en overheden. Niet alleen BIM/digitaal gerelateerde beroepen zijn de uitstromings mogelijkheden maar alle richtingen zijn denkbaar. BuilT Digital is de beste springplank in de nieuwe digitale wereld voor iedereen die daaraan mee wil doen of deze wil begrijpen en kunnen beheersen. Citaat Directeur Grote Bouw/CT onderneming "BuilT Digital is de nieuwe digitale benchmark voor al onze nieuwe en bestaande werknemers" Kortom wil je de nieuwe data wereld kunnen controleren en beheersen? Of wil jij gecontroleerd worden door de nieuwe data wereld. BuilT digital geeft je de inzicht en de tools om dit te kunnen beheersen.

Aanvullende opmerkingen

In deze minor werk je niet alleen samen met je studiegenoten, maar ook met externe instituten, zoals gemeenten, bedrijven en docenten van bijvoorbeeld de TU Delft. Alle vakken zijn aansluitend even belangrijk om het studiowerk goed te kunnen vervolgen.

Foto (omslag): Crosswise New Technology project - Niels Knelis

Voor je kunt beginnen

Toegankelijk voor

  • Studenten Built Environment van Hanze (minor inschrijving via Osiris) 
  • Studenten van andere opleidingen van de Hanze (minor inschrijving via Osiris).
  • Studenten van andere hogescholen via het ‘Kies op maat’ programma (informatie: https://www.kiesopmaat.nl/)

Studenten van de opleiding Built Environment hebben voorrang bij inschrijving. Digitale durf is belangrijk, maar dat betekent niet dat je een computerprogrammeur hoeft te zijn. Ook creatief en technisch zijn er voldoende uitdagingen die aangepakt worden.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Aarde en Milieu
  • Exact en Informatica