Veiligheid en menselijk gedrag

  • Minor
International Facility Management 6.jpg

Integraal Veiligheidsmanagement

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Techniek

Naar je werk of naar school gaan, boodschappen doen of een evenement bezoeken. Het is maar een greep van momenten uit ons dagelijks leven, waarbij iedereen er vanuit gaat dat we ’s avonds weer veilig in onze eigen omgeving terugkeren. Maar hoe zorg je er voor dat iedereen veilig kan werken of kan genieten van activiteiten? Op welke wijze krijg je medewerkers zo ver dat ze veilig handelen of elkaar aanspreken op onveilig gedrag? En wat doe je als het dan toch mis gaat? Dat is waar deze minor over gaat.

Over deze minor

In deze minor wordt de praktijk naar binnen gehaald door middel van tenminste tien gastcolleges en breng je het geleerde direct in de praktijk bij de praktijkopdracht.

Leerdoelen

Na deze minor heb je een stevige basis op het gebied van integrale veiligheid, waarmee je een professionele gesprekspartner bent binnen je eigen organisatie en voor externe belanghebbenden die betrokken zijn bij veiligheid.

Modules

Sociale veiligheid (5 EC)
Deze module richt zich op het opstellen van sociaal-veiligheidsbeleid binnen een organisatie. Daarnaast leer je hoe je dit beleid om kunt zetten in maatregelen, die je vervolgens in de organisatie implementeert en verankert. De module wordt gegeven door middel van trainingen en wordt afgesloten met een portfolio-beoordeling.

Theorie Risicomanagement (5 EC)
Dit is de enige module die met een tentamen getoetst wordt. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Beveiliging, Risicomanagement, Veiligheid, ARBO, Informatieveiligheid, Crowdmanagement, BHV, Wet & Regelgeving en Veiligheid in Nederland.

Keuzemodule (5 EC)
Dit is een keuzemodule die in overleg met de coach kan worden ingevuld. Je kunt hierin een onderzoek op het gebied van veiligheid doen of een module bij een andere opleiding volgen. Door deze minor wordt hier de module event-veiligheid aangeboden, waarbij je een veiligheidsplan voor een bestaand evenement schrijft.

Incidentonderzoek (5 EC)
Een organisatie kan en moet leren van dingen die mis gaan. In deze module leer je aan de hand van modellen en technieken hoe je met een incidentenonderzoek de oorzaken van een veiligheidsincident in kaart brengt. Deze module wordt getoetst aan de hand van een casus.

Praktijkopdracht (5 EC)
In deze praktijkopdracht pas je je opgedane kennis toe in de praktijk. Je voert een Risico Inventarisatie en -Evaluatie uit, je licht veiligheidsplannen door, je organiseert een training en een veiligheidsoefening bij een zelfgekozen organisatie. Je geeft hierbij advies over mogelijke verbeteringen, waarbij de nadruk ligt op (veiligheids)gedragsverandering in de organisatie.

Toetsing

Eén tentamen en meerdere schriftelijke opdrachten.

Literatuur

Literatuur voor het tentamen:
Stol, . Basisboek integrale veiligheid Druk: 4 ISBN: 9789462369344 Claes, P.F. Risicomanagement Verplicht Druk: 7 ISBN 9789001738457

Aanbevolen literatuur:
Alphen, W. Handboek risicobeheersing, Druk: 4 ISBN: 9789067206044 Rooster

Voor je kunt beginnen

Deze minor is bedoeld voor studenten die interesse hebben in het onderwerp en dit aan hun studie kunnen relateren. De minor is bestemd voor studenten vanaf jaar 2. Er gelden geen toelatingseisen.

 

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Economie en Bedrijf
  • Gedrag en Maatschappij
  • Techniek