‘Wat ik leer pas ik toe op mijn eigen uitvindingen’

  • Student aan het woord
Tjitte Hemstra.jpg

Tjitte Hemstra is vierdejaars student Biologie en Medische Research en hij gebruikt zijn studie om zijn eigen uitvindingen te verbeteren.

'Ik koos voor Biologische en Medische Research omdat het breed is en zich richt op zowel mensen en dieren als planten. En het is heel praktijkgericht, en die kennis kan ik goed toepassen in mijn eigen uitvindersbedrijf om oplossingen te zoeken voor technische en maatschappelijke uitdagingen.

Tijdens mijn studie Toegepaste Biologie kwam ik regelmatig collega’s met een mbo-functie tegen die spijt hadden dat ze niet langer hadden gestudeerd. Daarom besloot ik de stap te wagen en een hbo-studie te gaan doen. Uiteindelijk heb ik voor de Hanzehogeschool gekozen omdat de opleiding hier heel breed en veelzijdig is, en dat sluit aan bij mijn brede interesse in biologie en wetenschap.

De overgang van mbo naar hbo vond ik best pittig, ook omdat het verschil groter was dan ik verwachtte. Op het mbo lette ik op in de les en dan redde ik het wel, maar hier moest ik echt aan de bak met huiswerk en zelfstudie. Het is wel te doen, maar het is geen studie die je met twee vingers in je neus haalt. Gelukkig blijf je wel gemotiveerd door de interessante onderwerpen.

Ik weet nog goed dat we in het tweede jaar een soxhlet-opstelling, een soort chemisch koffiezetapparaat, gebruikten om plantenextract te maken. Thuis ben ik ook vaak aan het knutselen met allerlei dingen en dit vond ik zo leuk dat ik ook zo’n opstelling heb aangeschaft om thuis verder te experimenteren voor mijn uitvindersbedrijf Wylch. Wat ik tijdens de studie leer, neem ik dus soms letterlijk mee naar huis.

Ik zit momenteel in mijn laatste jaar en ben stage aan het lopen bij het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool. Het mooie is dat ik de kans heb gekregen om tijdens mijn stage aan een van mijn eigen ideeën te werken, namelijk een nieuw type herbicide, oftewel plantengif. Ik vind het heel fijn dat de hogeschool het ondernemerschap van creatieve en gemotiveerde studenten op deze manier ondersteunt, want nu ik nog student ben kan ik me beter een misstap permitteren dan wanneer ik straks volledig in het werkveld sta.

Het is mijn droom om van mijn hobby mijn beroep te maken en uiteindelijk iets uit te vinden dat verkocht gaat worden. Er liggen nog zo’n zestig ideeën op de plank, en daarvan ben ik er nu nog maar twee aan het uitwerken in de praktijk. Die beginfase vind ik het leukst aan het uitvinden: het uitwerken van ideeën en het toetsen of het werkt in de praktijk. Ik houd ervan om lekker met mijn handen en mijn hoofd bezig te zijn.'