Belinda studeerde Chemie en werkt nu als analist bij het Erasmus MC

  • Alumnus aan het woord

Alumnus Belinda Grashuis studeerde in 2020 af bij de opleiding Chemie en werkt sindsdien als analytisch chemicus in het Erasmus MC in Rotterdam.

‘Toen ik aan mijn opleiding Chemie begon wist ik nog niet wat ik er uiteindelijk mee wilde. En daarom was het heel fijn dat je tijdens de opleiding veel verschillende kanten van de chemie krijgt te zien. Het is heel breed, en dat geeft je meer opties. Zo heb ik tijdens mijn stage en afstuderen in Nieuw-Zeeland veel met organische chemie gedaan, maar ben ik nu toch in een analytisch laboratorium beland.

Op onze afdeling analyseren we het bloed en de urine van patiënten en kijken we naar het gehalte van bepaalde medicatie in het bloed. Dit is belangrijk, want zo weten we of bepaalde therapieën werken, of de patiënt de therapie trouw is en of de gehaltes niet toxisch worden. Daarnaast werken we ook samen met forensische artsen om de doodsoorzaak van overleden personen te achterhalen. Dan meten we bijvoorbeeld of we bepaalde medicijnen of drugs of andere toxische stoffen in het bloed of in de urine terug kunnen vinden die eventueel bijgedragen hebben aan de doodsoorzaak.

Ik gebruik in mijn werk nog heel veel technieken die ik op de opleiding heb geleerd. Met name verschillende soorten massaspectrometrie zoals LC-MS en GC-MS. Het is wel fijn dat ik daar veel over geleerd heb, want de apparaten werken niet altijd mee en dan moet je wel begrijpen wat er gebeurt om het probleem op te lossen.

Of ik over vijf jaar nog steeds op een analytisch lab werk, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik vind het ook super interessant om medicijnen te maken en te ontwikkelen, dus misschien ga ik uiteindelijk wel meer die kant op. Het scheelt dat ik vertrouwen heb dat ik wel een andere baan zou kunnen vinden als ik het zou willen. Na mijn afstuderen heb ik bij drie bedrijven gesolliciteerd en alle drie boden ze me een baan aan. Er is genoeg vraag naar chemici, dus je kunt echt op zoek naar iets dat jij leuk vindt en dat bij je past.'