‘Als juridisch medewerker bij Staatsbosbeheer houd ik me bezig met verzoeken binnen de Wet openbaarheid van bestuur’

  • Alumnus aan het woord
Marko van der Laan

Marko van der Laan studeerde in 2019 af bij de opleiding HBO-Rechten en werkt nu als juridisch medewerker bij Staatsbosbeheer in Amersfoort.

‘In mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met verzoeken binnen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken). Hierbij gaat het vaak om verzoeken van burgers die meer willen weten over bepaalde ontwikkelingen in een gebied, bijvoorbeeld waarom ergens een wandelpad is afgesloten, waarom een fietspad is aangelegd, bepaalde bomen zijn gekapt of waarom er dieren uit een gebied zijn gehaald.

Iedere burger kan een Wob-verzoek indienen bij een bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dient dan binnen maximaal 8 weken op het verzoek te beslissen. Ik begeleid het proces van het begin tot het eind. Dit houdt in dat ik het verzoek in behandeling neem en informatie verzamel. Deze informatie kan uit mailboxen komen, maar ook uit telefoons en archiefsystemen. Vervolgens beoordeel ik welke informatie wel en niet onder het verzoek valt. Alle verzamelde informatie beoordeel vervolgens en weeg ik af in de beslissing die de verzoeker krijgt.

Het komt voor dat iemand het niet eens is met een beslissing en bezwaar of beroep aantekent. Het behandelen van deze bezwaren en beroepen behoort ook tot mijn taken. Daarnaast schrijf ik voor Staatsbosbeheer notities over uiteenlopende juridische onderwerpen.

Ik kijk met veel plezier en een goed gevoel terug op de studie HBO-Rechten bij de Hanzehogeschool. Het was een plek waar ik me heb kunnen ontwikkelen en waar ik ben gegroeid als jurist en als persoon. Wat mij het meest aansprak is dat de opleiding erg gericht is op het werkveld. Hiermee bedoel ik dat de opleiding veel samenwerkt met partners in het bedrijfsleven. Zo ben ik tijdens mijn minor in aanraking gekomen met Staatsbosbeheer. Dit heeft mij uiteindelijk een stageplek opgeleverd, waarna ik deze baan aangeboden kreeg.

De Hanzehogeschool is een plek waar veel mogelijk is. Er zijn voldoende kansen om je te verdiepen en te ontwikkelen. Niet alleen de juridische kennis die ik heb opgedaan tijdens de studie, maar ook de communicatieve vakken werpen nu zijn vruchten af in mijn huidige baan.’