‘Als HR-adviseur ben je generalist, dat betekent dat ik van veel onderwerpen iets afweet’

  • Student aan het woord
Gebouw Marie Kamphuisborg

Thomas heeft Human Resource Management gestudeerd en heeft de schoolbanken van de Hanzehogeschool ingeruild voor een werkplek. Hij vertelt over zijn ervaring van de opleiding en waar het hem gebracht heeft.

Thomas vindt het zijn van een generalist het leukste aan zijn baan, dat betekent dat hij van veel onderwerpen iets afweet, maar geen expert ben. "Op het moment dat ik over een bepaald onderwerp iets niet weet, dan is het bij de Hanze zo ingericht dat er expert-teams zijn die mij dan weer verder kunnen helpen om te komen tot een goed advies." Het leuke daaraan is dat zijn werk erg gevarieerd is, van vrij complexe vraagstukken over groepsdynamieken of motivatie tot veel meer procesmatige vraagstukken over bijvoorbeeld verzuim. "Ik vind het contact met de teamleiders en Deans en het sparren over HR-thema’s erg leuk. Vaak moet je als HR-adviseur bewegen in het grijze gebied tussen medewerkersbelang en werkgeversbelang, wat het erg interessant maakt."

Thomas is nog niet zolang afgestudeerd en loopt er wel eens tegenaan dat hij vaak een sparringpartner is van teamleiders of Deans met jaren ervaring en vaak meer dan 20 jaar ouder dan hij is. Lastig! Het voelt dan heel bijzonder om ver door te vragen over vraagstukken, hoe ze een nieuw project willen opzetten, of ze nagedacht hebben over de consequenties en wat voor reactie ze verwachten vanuit de medewerkers om op die manier te komen tot een goed advies. "Ik heb gemerkt dat juist het blijven doorvragen ervoor zorgt dat je als gelijkwaardig gesprekpartner wordt gezien en dat het er echt voor zorgt dat je tot een beter advies komt, maar dat blijft soms wel lastig om te doen."

Na een half jaar werken heeft Thomas het voor elkaar gekregen om in erg goed contact te staan met de teamleiders en Deans waarvan hij adviseur is. "Ik ben er trots op dat ik ondanks dat ik net begonnen ben, toch echt het gevoel heb dat ik me als volwaardig HR-adviseur kan bewegen binnen de organisatie." De opleiding HRM heeft hem hiervoor goede handvatten gegeven, omdat het goed aansluit bij zijn huidige werk. Dat komt omdat tijdens de opleiding alle kanten van HR belicht worden. "Er wordt dus van mij verwacht dat over veel HR-onderwerpen iets weet en teamleiders verder kan helpen." Daarnaast kregen de studenten het vak ‘adviseren’, waarbij ze als HR-adviseur een advies moesten geven aan een organisatie. "Veel van wat ik bij dat vak geleerd heb, kan ik nu goed gebruiken in de praktijk."

Thomas raadt de opleiding zeker aan: "probeer in je eerste jaar echt te kijken of de opleiding HRM bij je past. Als dat zo is? Ga ervoor! Ik heb het echt als een ontzettend leerzame en leuke tijd ervaren!" Het zat hem met name in de variatie van de vakken. Natuurlijk zitten er ook vakken bij die minder goed bij je passen, maar het zorgt er wel voor dat je al erg goed op de hoogte bent van wat je leuk vindt en wat je minder interessant vindt. Daardoor wordt het zoeken naar een baan na je opleiding makkelijker. "Het leukste en beste aan de opleiding vond ik dat de docenten er niet zijn om je te vertellen hoe het zit, maar in plaats daarvan je meenemen in de kennis die zij hebben en graag in discussie gaan over onderwerpen."