Numerus fixus

  • Algemeen

Voor de opleiding Mondzorgkunde geldt een numerus fixus. Voor het studiejaar 2023-2024 zijn er bij de opleiding Mondzorgkunde 55 plaatsen beschikbaar. Je kunt je inschrijven voor de opleiding en de selectie via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober 2022 tot uiterlijk 15 januari 2023.

Selectieprocedure

Bij een selectieprocedure selecteert een opleiding zelf de studenten op basis van de door de opleiding gestelde criteria. Het voordeel van selectie is dat je de kans hebt om te laten zien hoe gemotiveerd je bent om deze studie te volgen. We kijken dus niet alleen naar wat je kunt, maar ook naar jouw motivatie. 

Om aan de selectieprocedure van de opleiding Mondzorgkunde deel te nemen, moet je de volgende stappen volgen:

1- Inschrijven in Studielink

Schrijf je uiterlijk 15 januari 2022 via Studielink in voor de opleiding Mondzorgkunde. Voor het inschrijven via Studielink dien je over een DigiD te beschikken. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen. Houd hier dus rekening mee. Om je te kunnen inschrijven moet je daarnaast voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Kandidaten kunnen zich maximaal drie keer via Studielink aanmelden voor de selectieprocedure bij de opleiding Mondzorgkunde in Groningen.

2 - Theorietoets en motivatievragenlijst

Na inschrijving via Studielink ontvang je van de opleiding Mondzorgkunde in week 3 (van 2023) per mail een uitnodiging voor de selectiedag met daarbij een programma van en informatie over de selectiedag. 

3 - Voorbereiding theorietoets

Om je voor te bereiden op de theorietoets maak je gebruik van onderstaande literatuur: 

4 - Selectiedag

De selectiedag van de opleiding mondzorgkunde zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari 2023. Houd deze datum vrij! Op 1 oktober 2022 zal de literatuur op hanze.nl geplaatst worden ter voorbereiding op deze dag.

Selectiecriteria 

Op basis van de volgende onderdelen wordt de rangorde voor de plaatsing bepaald:

  1. de theorietoets

  2. de motivatievragenlijst 
     

Uitslag van de selectieprocedure

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op.
Medio april ontvang je via Studielink de uitslag. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 55)
Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie.
Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangordenummer hoger dan 55?  
Een rangordenummer hoger dan 55 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.
Houd studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

Vragen?

Heb je vragen over het inschrijfproces en selectie voor de opleiding Mondzorgkunde, neem dan contact met ons op via [email protected].