Numerus fixus

  • Algemeen
Instructie mondzorgkunde.JPG

Voor de opleiding Mondzorgkunde geldt een numerus fixus. Voor het studiejaar 2024-2025 zijn er bij de opleiding Mondzorgkunde in Groningen 55 plaatsen beschikbaar. Je kunt je inschrijven voor de opleiding en de selectie via Studielink. Dit kan vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 15 januari 2024.

Selectieprocedure

Bij een selectieprocedure selecteert een opleiding zelf de studenten op basis van de door de opleiding gestelde criteria. Het voordeel van selectie is dat je de kans hebt om te laten zien hoe gemotiveerd je bent om deze studie te volgen. We kijken dus niet alleen naar wat je kunt, maar ook naar jouw motivatie. 

Om aan de selectieprocedure van de opleiding Mondzorgkunde deel te nemen, gelden de volgende stappen:

1- Inschrijven in Studielink

Schrijf je uiterlijk 15 januari 2024 via Studielink in voor de opleiding Mondzorgkunde. Voor het inschrijven via Studielink dien je over een DigiD te beschikken. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen. Houd hier dus rekening mee. Om je te kunnen inschrijven moet je daarnaast voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Je kunt je maximaal drie keer via Studielink aanmelden voor de selectieprocedure bij de opleiding Mondzorgkunde in Groningen.

2 - Programma decentrale selectielijst

Na inschrijving via Studielink ontvang je van de opleiding Mondzorgkunde in week 3 (van 2024) per mail een uitnodiging voor de selectiedag met daarbij een programma van en informatie over de selectiedag. 

3 - Voorbereiding theorietoetsen

De literatuur ter voorbereiding op de theorietoetsen zal beschikbaar zijn per 1 oktober 2023.

De theorietoets zal uit 3 onderdelen bestaan. Ter voorbereiding kun je onderstaande documenten bestuderen:

Voor dit onderdeel zijn er drie video-colleges:

- Bottenschedel
- Anatomie - Mimische spieren
- Kaakgewricht en kauwspieren

Opleiding mondzorgkunde en het beroep mondhygiënist

4 - Selectiedag

De datum van de selectiedag is 10 februari 2024. De opleiding Mondzorgkunde in Groningen kent 1 decentrale selectiedag. Er worden geen uitzonderingen gemaakt als je, om welke reden dan ook, niet aanwezig kunt zijn op de selectiedag. Natuurlijk ben je het volgende studiejaar weer welkom, mits je nog niet de 3 selectiepogingen hebt verbruikt.
 

Uitslag van de selectieprocedure

Selectiecriteria
Op basis van de volgende onderdelen wordt de rangorde voor de plaatsing bepaald: 

  1. Theorietoetsen 

  1. Studiegerelateerde-/motivatievragenlijst  

De opleiding stelt op basis van de uitslag van de selectie een rangvolgorde op. Medio april ontvang je via Studielink de uitslag. Het rangordenummer wordt per e-mail gecommuniceerd met als onderwerp 'toewijzing rangnummer'.

Plaats aangeboden gekregen (rangorde binnen de 55)
Als je een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding, dan ontvang je hier een e-mailbericht over met aanvullende informatie. Je hebt 14 dagen de tijd om de toegewezen plaats te verzilveren in Studielink. Als de plaats niet verzilverd wordt, komt de plaatsing te vervallen en ontvangt de eerstvolgende die is geselecteerd een plaatsingsbewijs via Studielink.
Naast het verzilveren van de plaats, moet je ook aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoen om definitief te worden toegelaten tot de opleiding.

Rangordenummer hoger dan 55?  
Een rangordenummer hoger dan 55 hoeft niet te betekenen dat je uiteindelijk niet kunt starten. Dit is afhankelijk van de bevestiging (verzilvering in Studielink) en het behalen van de vooropleiding van de overige aspirant studenten.
Houd studielink en je mail (ook in je spam) goed in de gaten! Het kan zijn dat je nog een e-mail ontvangt waarin je een plaats aangeboden krijgt.

Afmelden decentrale selectie 
Mocht je onverhoopt niet slagen voor je eindexamen dat toegang geeft tot de opleiding Mondzorgkunde (HBO), dan mag je uiterlijk tot en met 31 augustus via Studielink je aanmelding laten vervallen. Het wordt dan niet gezien als poging. Je meldt dit ook bij de opleiding Mondzorgkunde. 

Vragen?

Mail ons via [email protected].