Duurzaamheid in business

  • Onderwijsproject
DGV-workshop-1.JPG

In het eerste semester van de opleiding Duurzame en Gezonde Voeding volgen de studenten de module Verduurzaming van de voedselketen. Hierin wordt aandacht besteed aan regionale en globale voedselsystemen, grondstoffen en adaptatie, evenals aan duurzaamheid in business. De studenten werken met het werkveld aan een integrale opdracht om duurzaamheid en business binnen de voedselindustrie te verbinden.

Als onderdeel van het onderwijs in de module hebben de studenten workshopsessies van de Circootoolkit gevolgd. De Circo-methodiek biedt de studenten handvatten om producten in een businessmodel circulair te ontwerpen.

Binnen deze master leren studenten het hele voedselsysteem kennen: van grondstof tot product voor de consument. Duurzaamheid en gezondheid is verweven in elke schakel van de keten. Daarom is het belangrijk dat studenten leren hoe je bij het ontwerpen van een businessmodel ook rekening houdt met circulariteit. Hoe ontwerp je een businessmodel waarbij winst en groei niet de enige doelen zijn, maar waarbij je ook afvalstromen, waardecreatie en langetermijn gevolgen meeneemt? Hoe ziet zo'n model eruit en hoe maak ik dit concreet voor mijn product? Met deze vragen gaan studenten aan de slag.

De opdracht kwam van De Graanrepubliek: productie van hummus op basis van duivenbonen. Gewoonlijk wordt hummus gemaakt van kikkererwten, die vooral gekweekt worden in India, Australië en Turkije. Kikkererwten hebben een subtropisch klimaat nodig om te groeien en zijn daarom niet geschikt voor teelt in Nederland. In tegenstelling tot duivenbonen. Duivenbonen zijn een soort tuinbonen, die makkelijk geteeld kunnen worden in Noord-Nederland. Duivenbonen zijn geschikt voor consumptie, maar daarnaast ook een groenbemester: het slaat stikstof op in de grond. Dubbele winst dus. Duivenbonen behoren tot dezelfde plantenfamilie als kikkererwten: waarom zou je hier geen duurzame variant van hummus van kunnen maken? 

Studenten hebben dit uitgezocht en een adviesrapport voor een Groningse boer geschreven. Hierin is de hele productiecyclus in meegenomen, zodat een écht duurzaam product kan worden gemaakt.