Duurzame en Gezonde Voeding

 • Master
 • Voltijd
Voeding-1-zondergezicht.jpg
ILST 2022 5.jpg

Duurzame en Gezonde Voeding

Niveau
master
Vorm
voltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Science
Credits
120 ECTS
Startmaanden
Start: februari
 • Sport en Gezondheid
 • Aarde en Milieu
 • Instituut voor Life Science & Technology

Wil jij bijdragen aan voedsel dat duurzamer én gezonder is? Ben je innovatief en analytisch? Wil je met jouw expertise een belangrijke schakel zijn in onze voedselketen? De maatschappij, de consument én de planeet zijn op zoek naar mensen zoals jij: professionals die veranderende behoeftes omtrent voedsel en voeding kunnen vervullen. Met jouw kennis over voeding en voedsel kun je tegelijkertijd de planeet en de mens vooruit helpen.

Deze master start onder voorbehoud van accreditatie in februari 2024.

Wij zijn de master Duurzame en Gezonde Voeding

Sla over
 • Jurre Hageman

  Hogeschooldocent Curriculum

  Docent Jurre Hageman
 • Alexandra da Costa Rodrigues Alves

  Hogeschooldocent Rendementen

  Docent Alexandra da Costa Rodrigues Alves
 • Maarten Mols

  Teamleider BML Research & Duurzame en Gezonde Voeding

  Teamleider Maarten Mols
 • Remco Knigge

  Docent

  Docent Remco Knigge
 • Marije Boesjes

  Hogeschooldocent

  Marije Boesjes.jpg

Over deze master

Deze master start onder voorbehoud van accreditatie in februari 2024.

 

Bij deze master komen de onderwerpen duurzaamheid en gezondheid samen met iets uit het dagelijks leven van ieder persoon: voeding. Voeding heeft raakvlakken met veel verschillende disciplines en daarom is deze master interdisciplinair ingericht. Je zult de rol van verschillende specialismes binnen de voedselketen bekijken en analyseren. Na je studie zul je kennis en vaardigheden bezitten waarmee je een belangrijke schakel zult zijn in de voedseltransitie.

Voor en met verschillende disciplines

Deze master is geschikt voor studenten uit meerdere studies gericht op voeding en voedsel. Heb je een opleiding Voeding & Diëtetiek gedaan? Dan kun je je via deze master verder specialiseren in de richting van productontwikkeling. Je neemt jouw kennis over gezondheid en de invloed van voeding op de mens. Of misschien heb je een studie in de richting van onderzoek en/of planten gekozen, zoals BML Research. Dan kun je via deze master een waardevolle bijdrage leveren aan de transitie naar innovatief, plantaardiger voedsel. Ook andere studies sluiten aan op deze master, zoals Chemie of Tuin- en Akkerbouw. In de transitie naar duurzamer en gezonder voedsel zijn al deze disciplines van belang. 

Voeding-3-zondergezicht.jpg

Opbouw van de master

Deze master start onder voorbehoud van accreditatie in februari 2024.

Deze tweejarige master is opgebouwd uit vier modules. Elke module duurt een semester. Tijdens elke module werk je nauw samen met studenten en docenten, maar ook met onderzoekers en het werkveld aan een actueel en complex vraagstuk uit de praktijk. Net als in je baan later werk je tijdens je studie in een interdisciplinair team, waarin verschillende expertises zijn vertegenwoordigd. Jouw eigen expertise levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het team. De integrale opdrachten worden ondersteund door theoretische studieonderdelen, waarin je kennis opdoet van de hele voedselketen.

Semester 1

Je start de master met de module 'Verduurzaming van de voedselketen'. In deze module kijk je vanuit verschillende richtingen naar de voedselketen: regionaal, globaal, businessmodellen, landbouw etc. Je gaat met bedrijven om tafel om verduurzamingsstrategieën te bedenken en uit te werken.

Semester 2

In de tweede module 'Gezonde Voeding' richt je je op productontwikkeling. Voor een opdrachtgever ga  je aan de slag om een innovatief product te ontwikkelen waarbij je je baseert op wetenschappelijke kennis. Een voorbeeld is het toepassen van aardappeleiwit in een gezonde snack, als plantaardige vervanger van dierlijk kippenei-eiwit. Zo breng je je kennis meteen in de praktijk!

Semester 3

In het tweede jaar start je met de module 'Het duurzame en gezonde product van de toekomst'. In deze module leer je om de hele voedselketen mee te nemen bij het ontwikkelen of produceren van voedingsmiddelen. Zo kun je een bestaand voedingsmiddel duurzamer maken, maar ook een productieproces verduurzamen.

Semester 4

Je rond je master af met een meesterproef. Je ontwerpt je eigen onderzoeksproject én voert deze uit bij een bedrijf of organisatie. Bij de meesterproef komen de opgedane vaardigheden en kennis van je master samen. Daarnaast kun je zelf kiezen op welk product of proces je je wilt richten. In de meesterproef laat je zien dat je al een professional in het werkveld bent en een waardevolle bijdrage kunt leveren op weg naar duurzame en gezonde voeding!

Toelating & aanmelding

Deze master start onder voorbehoud van accreditatie in februari 2024.

Toelaatbaar tot de master Duurzame en Gezonde Voeding zijn:
Kandidaten met een bachelorgetuigschrift van een opleiding in de sector Agri & Food of Life Sciences & Health. Voorbeelden van opleidingen zijn:

 • Bio-informatica, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Voeding en Diëtetiek, Voedingsmiddelentechnologie, Food Technology, Food and Commerce, Food Innovation, Food and Health, Food and Business, Agribusiness, Milieukunde, en Land- en Akkerbouw

De vooropleiding moet voldoende biologie en chemie op bachelorniveau bevatten ter beoordeling van de toelatingscommissie. Dit toon je door je cijferlijst inclusief minor op te sturen samen met een motivatiebrief.

Kandidaten uit buitenland

Kandidaten afkomstig uit het buitenland moeten bij toelating aantonen in het bezit te zijn van het diploma Staatsexamen NT2-II bestaande uit vier deelcertificaten. Vrijgesteld van deze eis worden studenten die beschikken over een in Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of Suriname afgegeven diploma van de vooropleiding indien deze vooropleiding in het Nederlands is genoten.

Aanmelding

Op het moment is de opleiding onder voorbehoud van accreditatie. Daarom kun je je (nog) niet inschrijven voor de opleiding in Studielink. Heb je interesse en/of wil je je aanmelden? Neem dan contact met ons op. We zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen en je een seintje sturen als je je via Studielink aan kunt melden.

Neem contact op

Stel je vraag

Interessegebieden

 • Aarde en Milieu
 • Sport en Gezondheid

Organisatie

 • Instituut voor Life Science & Technology
Neem contact op voor meer informatie